Zápis - podání žádostí o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání

Zápis - podání žádostí o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání

Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní
rok 2024/2025.

Zápisy na všech mateřských školách zřízených městem Uherské Hradiště se uskuteční v termínu od pondělí 13. května 2024 do středy 15. května 2024.

Podrobné informace získají zákonní zástupci na www stránkách jednotlivých mateřských škol:

- www.msuh.cz

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace, jejíž součástí jsou tato místa poskytovaného vzdělávání:

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
 3. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982
 4. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje (zápis probíhá v budově MŠ, Uherské Hradiště, 28. října 982)
 5. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
 6. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 -  včetně Montessori třídy
 7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838 vč. křesťanské
 8. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
 9. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50

- www.zsvetrna.cz

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063 příspěvková organizace, jejíž součástí jsou tato místa poskytovaného vzdělávání:

 1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Lomená 1380
 2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063

- www.zsjarosov.cz

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov,   Pivovarská 200,  příspěvková organizace, jejíž  součástí je toto místo poskytovaného vzdělávání:

     Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Markov 416

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy, stanovené řediteli jednotlivých mateřských škol.

Dle § 179 odst. 3 školského zákona stanoví obec školské obvody mateřských škol. Školské obvody MŠ zřízených městem Uherské Hradiště  jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 10/2019, kterou najdete na www.mesto-uh.cz. 

Zveřejněno dne: 16. duben 2024. Aktualizováno: 17. květen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu

Oddělení školství a sportu

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472