SBĚR informací o nepokrytých potřebách na území Uherskohradišťska

Vážení aktéři komunitního plánování,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci, která je nezbytná pro zajištění, co nejkvalitnější nabídky sociálních služeb poskytovaných v našem regionu. Budeme proto rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám nad svými současnými ale i budoucími potřebami, případně potřebami Vašich blízkých a budete je s námi sdíleli formou odpovědí na otázky v připravených Dotaznících. Každému tímto nabízíme jedinečnou příležitost vyjádřit se k nabídce sociálních služeb, sdělit nám své názory, zkušenosti a podněty.

A nyní už k informacím o samotném sběru nepokrytých potřeb.

Od 10.06.2024 do 07.07.2024 je možné se zapojit do sběru informací o nepokrytých potřebách na území Uherskohradišťska pro účely tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2025-2027 a případně Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2025.

Nashromážděné informace budou poté vyhodnoceny a zapracovány do kapitoly Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2025-2027. Informace od všech aktérů komunitního plánování jsou pro nás zásadní tak, aby strategický dokument vycházel z průsečíků všech dostupných informací, tzn. od veřejnosti, zástupců obcí, sociálních pracovníků obcí po linii sociální práce a od poskytovatelů sociálních služeb.

Nyní důležité informace k samotnému sběru informací o nepokrytých potřebách:

 • Účastník sběru může být každý  – občan, uživatel sociální služby, poskytovatel sociálních služeb, sociální pracovník po linii sociální práce na obci a zástupce za obec.
 • Pro sběr informací o potřebách je nutné mít zřízen Google účet, tzn. e-mailovou adresu
 • Sběr nově probíhá v on-line prostředí vyplněním dotazníku.
 • Vyplněný a odeslaný dotazník je až do ukončení sběru, tj. do dne 07.07.2024, stále volně přístupný a korespondent se k jeho vyplňování může vracet a provádět v něm změny.
 • Vyplněný dotazník je rovněž korespondentovi zaslán v uvedeném e-mailu v kopii.
 • Dotazník je zcela anonymní.
 • Každý z Dotazníků má jako poslední otázku možnost doplnění, to co se případně nepodařilo v Dotazníku podchytit.
 • Odpovědi u otázek dotazníku jsou ve více variantách, tzn.:
  • Povinná otázka, nelze odpověď přeskočit
  • Možnost doplnění volnou větou
  • Výběr 1 odpovědí z možností
  • Vývěr více odpovědí z možností
 • Po uplynutí časového rozmezí sběru budou Dotazníky uzamčeny a nebude možné je již vyplňovat, čímž bude sběr pro rok 2025 ukončen.

Zde si vyberte Dotazník dle toho, do které skupiny jako respondent patříte - PŘEHLED DOTAZNÍKŮ:

 1. Dotazník, který je určen pro veřejnost/občana nebo uživatele sociální služby. Tištěná verze Dotazníku pro veřejnost/občana bude v následujících dnech rovněž umístěn rovněž na Podatelně MěÚ Uherské Hradiště a taktéž na Odboru sociálních služeb MěÚ Uherské Hradišti, sídlící na ul. Protzkarova 33, ve 3. patře, kde Vám také případě potřeby s jeho vyplněním ochotně pomohou.
 2. Dotazník, který je určen zástupcům obcí
 3. Dotazník č. 1 - 13, který je určen pro poskytovatele sociálních služeb
  Přehled 13 potřebPDF | 451,71 KB
 4. Dotazník, který je určen pro sociální pracovníky po linii sociální práce na obcích

 

V případě dotazů k vyplňování dotazníků upřednostňujeme PÍSEMNOU FORMU a můžete kontaktovat Mgr. Martinu Strýčkovou, tel.: 572 525 775, email: martina [dot] stryckova [at] mesto-uh [dot] cz (martina[dot]stryckova[at]mesto-uh[dot]cz).

Děkujme za vstřícnost a spolupráci.

 

Zveřejněno dne: 10. červen 2024. Aktualizováno: 24. červen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb

Oddělení plánování sociálních služeb

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Mgr. Martina Strýčková

T: 572 525 775
M: 739 488 556