Evidence válečných hrobů

S počátkem roku 2010 byla veřejnosti zpřístupněna evidence válečných hrobů. Centrální evidence zahrnuje místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci. Evidence zobrazuje válečné hroby nejen v celé ČR, ale také v dalších státech Evropy.

Vedením evidence válečných hrobů jsou pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo obrany ČR. Spoluprací těchto orgánů veřejné správy byly od roku 2005 shromažďovány údaje o válečných hrobech, byla pořizována fotodokumentace a zpracován speciální software s tím, že veškeré údaje byly do tohoto programového vybavení postupně zapracovány.

Centrální evidence válečných hrobů je k dispozici na internetové stránce http://www.valecnehroby.army.cz.

Na Uherskohradišťsku je nyní evidováno 107 válečných hrobů. O každém válečném hrobu je vedena podrobná dokumentace, včetně jeho fotografie a seznamu odpovědných pracovníků, kteří zodpoví případné dotazy.

Zpřístupnění centrální evidence válečných hrobů a pietních míst zcela jistě přispěje k prohloubení tradic a úcty k těm, kteří položili svůj život ve všech válečných konfliktech.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Věra Mikulková

T: 572 525 249