Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací

Vážení,
dovolte nám, abychom Vás informovali o změnách, které nastanou od 01.06.2014 při podávání žádostí o „Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací“, které jsou v majetku společností:

  • SITEL, spol. s r.o.
  • TellaSonera International Carrier Czech Republic, a.s.
  • GTS Czech s.r.o.
  • OPTILINE, a.s.

Plánované změny spočívají v:

  • možnosti podat žádost o Vyjádření elektronickou cestou prostřednictvím portálové aplikace dostupné na internetových stránkách www.sitel.cz, nebo www.vyjadreni.sitel.cz
  • možnosti vyzvednutí zpracovaného Vyjádření v elektronické podobě (každé Vyjádření obsahuje textovou a grafickou část ve formátu PDF)
  • ve výrazném zkrácení doby poskytnutí Vyjádření
  • v případě střetu zájmového území stavebníka s polohou liniových staveb sítě možnost získat vektorová data s polohou sítí na daném území (formát DON)

Pro potřeby veřejnosti jsou tyto standardizované podmínky ochrany sítí pro Vyjádření samostatné k dispozici na internetových stránkách www.sitel.cz

  • mapových přílohách, které jsou součástí Vyjádření

Součástí Vyjádření je standardně přehledová mapa s vyznačením zájmového území, které v žádosti o Vyjádření vyznačil žadatel a které je rozhodující pro vydání Vyjádření. Pokud je Vyjádření bez střetu, v zájmovém území nejsou vyznačené sítě, resp, mohou být vyznačeny za hranicí zájmového území. V případě Vyjádření se střetem je součástí mapové dokumentace kromě přehledové mapy s vyznačením zájmového území i účelová mapa velkého měřítka s přesnou identifikací sítě.

  • zavedení standardizovaných podmínek ochrany sítí