Pro podnikatele

Důležité odkazy a dokumenty

Všechny potřebné informace pro podnikatele na jednom místě naleznete na stránkách

21. červenec 2023 | Celý článek

Změny v oblasti datových schránek od 1. ledna 2023

Od 1. ledna 2023 získají datovou schránku automaticky všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

21. červenec 2023 | Celý článek

Informace k přerušení provozování živnosti

Vážení podnikatelé, ukončení samostatné výdělečné činnosti na příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně není vázáno na přerušení živnosti dle…

21. červenec 2023 | Celý článek

Nová vázaná živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění. V důsledku…

21. červenec 2023 | Celý článek

Důležitá novela zákona o cestovním ruchu (zák. č. 159/1999 Sb.)

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří vlastní živnostenské oprávnění na koncesovanou živnost Provozování cestovní kanceláře a volnou živnost Výroba, obchod a služby…

21. červenec 2023 | Celý článek

Elektronické podání živnostenskému úřadu

Živnostenský odbor informuje podnikatelskou veřejnost o možnosti elektronického podání.

21. červenec 2023 | Celý článek

Důležité informace od Finanční správy

Od 1.1.2015 se rozšiřuje povinnost podnikatelů, kteří mají datové schránky, či mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, komunikovat se správcem daně elektronicky…

21. červenec 2023 | Celý článek

Důležité informace pro zemědělské podnikatele

Zde najdou fyzické i právnické osoby informace týkající se vstupu do zemědělského podnikání i informace týkající se již podnikajících zemědělských podnikatelů.

21. červenec 2023 | Celý článek

Zákon o volném pohybu služeb

Již ke dni 28.12.2009 vstoupil v platnost zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který do našeho právního řádu implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/…

21. červenec 2023 | Celý článek

Jednotné kontaktní místo

Zde najdou podnikatelé odkaz, kde a jak např. získat informace o možnostech rozšíření podnikání do zahraničí, zejména států EU a EHP, zmírnění překážek pro podnikání, usnadnění…

21. červenec 2023 | Celý článek

Vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí

Živnostenský odbor poskytuje novou službu vydávání ověřených výpisů z obchodního rejstříku a z katastru nemovitostí pro podnikatele.

21. červenec 2023 | Celý článek

Obsahové náplně jednotlivých živností

Zde mohou podnikatelé najít odkaz na nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

21. červenec 2023 | Celý článek

Rádce pro podnikatele

Zde najdou začínající podnikatelé informace odkazující na webové stránky MPO

21. červenec 2023 | Celý článek