Reklamy ve veřejném prostoru

„Vizuální smog“ je dnes už globálním problémem většiny měst po celém světě. Mnohým obcím se daří povznášet tuto nedílnou součást veřejného prostoru na kvalitativně vysokou úroveň.

Reklamy ve veřejném prostoru

Město Uherské Hradiště má ambici zařadit se do seznamu sídel s vysokou turistickou atraktivitou, proto Útvar městského architekta (ÚMA), ve spolupráci s orgánem státní památkové péče, vypracoval přehlednou metodiku umisťování reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny (MPZ) a jejího ochranného pásma (OP), která má napomáhat občanům k orientaci v udržitelném reklamním prostředí a částečně narovnávat podmínky podnikatelského prostředí.

Domy nejsou plakátovací plochy, proto vznikl projekt „Méně je více“, který je založen na dialogu s občany a má za cíl zkulturnit a vyčistit parter města Uherské Hradiště. Jsme otevřeni jakýmkoli podnětům a připomínkám a rádi s Vámi o problematice popovídáme….

Jakékoli Vaše dotazy k reklamám můžete směřovat rovněž na adresu reklamy [at] mesto-uh [dot] cz (reklamy[at]mesto-uh[dot]cz).

Missing položka obsahu.

 

Zveřejněno dne: 24. červenec 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. arch. Martina Radochová

T: 572 525 244