Navrhnout osobnosti na Cenu města můžete také vy

Navrhnout osobnosti na Cenu města můžete také vy

Také letos se bude v Uherském Hradišti vybírat osobnost, která by si zasloužila být oceněna Cenou města Uherské Hradiště. Osobnosti mohou navrhnout jak fyzické, tak i právnické osoby. Návrhy na ocenění přijímá úřad do konce měsíce dubna. 

Návrhy musí být vyhotoveny písemně. Podání musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby, nebo název a sídlo právnické osoby, které má být cena udělena. Součástí návrhu musí být také zdůvodnění, za co je jmenovaný na ocenění nominován.

V loňském roce převzala Cenu města Uherské Hradiště (za rok 2022) folkloristka a pedagožka Jana Polášková (úvodní foto) a stala se tak v pořadí už 34. držitelkou tohoto prestižního ocenění.

Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště. Uděluje se zpětně za předchozí rok.

Návrhy na udělení Ceny města přijímá Útvar kanceláře starosty na Městském úřadu v Uherském Hradišti do 30. dubna 2024.

Zveřejněno dne: 12. duben 2024. Aktualizováno: 6. květen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty

Oddělení propagace a vnějších vztahů

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Iva Mošťková

T: 572 525 120
M: 724 179 031