Významná historická data města Uherské Hradiště

Přehled významných letopočtů.

 • 1257 - zakládací listina města vydaná českým králem Přemyslem Otakarem II., město nebylo pojmenováno (listina na vyobrazení níže)
 • 1258 - město nazváno Novým Velehradem
 • 1294 - poprvé užit název Hradiště
 • 1296 - zahájení stavby první budovy Staré radnice v nynější Prostřední ulici
 • 1362 - postavení kaple sv. Alžběty v dnešní Vodní ulici
 • 1481 - udělení nového městského znaku králem Matyášem Korvínem
 • 1491 - založení františkánského kláštera
 • 1587 - město poprvé pojmenováno Hradištěm "Uherským"
 • 1681 - vypuknutí požáru, který zničil velkou část města
 • 1686 - vysvěcení kostela sv. Františka Xaverského
 • 1721 - dokončení morového sloupu na Mariánském náměstí
 • 1884 - založení gymnázia, první české školy na Slovácku
 • 1893 - dokončení Nové radnice na dnešním Masarykově náměstí
 • 1914 - založení Slováckého muzea
 • 1945 - založení Slováckého divadla
 • 1967 - otevření kina Hvězda
 • 1986 - otevření Klubu kultury v Hradební ulici
 • 1992 - otevření nového krytého plaveckého bazénu na náměstí Míru
 • 1995 - dokončení opravy kaple sv. Alžběty, nejstarší dochované stavby na území města a dokončení opravy Staré radnice
 • 1996 - Mariánské náměstí získalo po rekonstrukci novou podobu, bližší svému původnímu vzhledu
 • 1997 - velká povodeň ve městě a v okolí
 • 2002 - slavnostní otevření zrekonstruované Reduty
 • 2003 - slavnostní otevření nového prvoligového fotbalového stadionu v městském sportovním areálu
 • 2005 - dokončení podjezdu pod tratí na sídliště Mojmír
 • 2006 - zahájení údržby přírodního parku Rochus
 • 2010 - dokončena přestavba a modernizace plaveckého areálu
 • 2011 - projekt zavodňování Kněžpolského lesa
 • 2011 - slavnostní otevření zrekonstruované venkovní části aquaparku
 • 2012 - regenerace parku Smetanovy sady
 • 2012 - dokončena rekonstrukce Jezuitské koleje
 • 2012 - dokončena rekonstrukce kina Hvězda
 • 2012 - získání titulu Historické město roku 2011
 • 2013 - dokončení rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích
 • 2013 - nový název pro Sadskou výšinu - "Výšina sv. Metoděje"
 • 2013 - udělení významného dánského ocenění pro Knihovnu BBB
 • 2013 - dokončena revitalizace návsi v Jarošově
 • 2014 - rekonstrukce silnice II/497
 • 2014 - oprava lávek přes řeku Moravu
Historická listina

Zveřejněno dne: 14. červenec 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023