Jak kvalitně třídíme komunální odpad ve městě?

Edukační spot na podporu třídění odpadu. Neobvyklou a zajímavou akci určenou k propagaci třídění odpadů připravilo město Uherské Hradiště ve spolupráci se společností EKO-KOM. Jedná se o rozbor směsného komunálního odpadu, který se uskutečnil na Masarykově náměstí ve středu 17. května.