Symboly

Logo

Logo

Logo (grafickou značku) města tvoří název města, slogan Srdce Slovácka, který odkazuje na významné postavení Uherského Hradiště v rámci regionu a symbol srdce, který slogan graficky ilustruje. Symbol odkazuje mimo jiné na tvar stuhy, nedílné součásti slováckých krojů. Barevnost loga respektuje barevnou kombinaci modré a červené, barev typických pro slovácký region.

Znak

Znak města

Heraldický znak je tradičním městským symbolem. Znak vychází z historické podoby z roku 1481, kdy byl městu udělen polepšený znak Matyášem Korvínem. V současné oficiální komunikaci se používá společně s logem a stává se tak součástí jednotného vizuálního stylu. Využívá se u dokumentů s oficiálním charakterem, jako je čestné uznání, diplom, záštita, pamětní list.

Vlajka

Vlajka města

Vlajka města byla městu Uherské Hradiště udělena rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím č. 10 dne 15. 7. 1993. List praporu tvoří dva vodorovné pruhy - horní modrý a dolní červený. Poměr šířky k délce listu je 2:3.