Oprava budovy Knihovny B. Beneše Buchlovana je hotová

Oprava budovy Knihovny B. Beneše Buchlovana je hotová

Radnice dokončila opravu jedné ze stěžejních historických památek města, budovy, ve které sídlí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Bývalá židovská synagoga se za více než 5 milionů korun oblékla do zcela nového kabátu.

Základem obnovy budovy se stala oprava fasády, včetně její barevnosti, která se změnila z růžové na šedomodrou. Práce na fasádě, které začaly letos v květnu, zahrnovaly opravu poškozených omítkových ploch a nové barevné řešení fasády, ale také opravy klempířských prvků a dešťového svodu. Při opravách se dostalo i na repasování oken. K akci patřilo rovněž předláždění části chodníku na severní straně objektu.

Návrh na obnovu fasády památkového objektu bývalé synagogy (postavena 1875, dnešní podoba pochází z období radikální přestavby v roce 1904) vzešel ze stavu památky, kdy fasáda již vykazovala rozsáhlé lokální poruchy, zejména u soklových omítkových ploch.

„Dvacet let od poslední rekonstrukce již budova novou fasádu potřebovala,“ potvrdil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Změna barvy byla stanovena na základě doporučení Národního památkového ústavu, který k projektu zpracovával stratigrafický průzkum. „Ačkoliv lidé byli uvyklí dosavadní růžové barvě, dnes mohou bývalou židovskou synagogu obdivovat v šedomodrém odstínu s bílými ozdobnými prvky, který budově dodává punc důstojnosti. Hlavní ale je, že je fasáda opravená, protože její stav již byl velmi neuspokojivý,“ popsal hlavní změnu starosta. 

Oprava budovy Knihovny B. Beneše Buchlovana je hotová

 Akce za 5,17 milionu korun byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR, z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, dotace činila 770 tisíc korun.

Bývalá židovská synagoga, která je nemovitou kulturní památkou, byla postavena v roce 1875. Původně měla hladké průčelí s trojúhelníkovými štíty lemovanými dekorativní římsou a sedlovou střechu. V roce 1904 byla přestavěna a opatřena novorománským průčelím a doplněna kopulí. V červnu 1941 byla přepadena a zdemolována oddíly SA a místními členy kolaborantské organizace Vlajka, po druhém útoku dne 12. srpna 1941, kdy byla zapálena, z ní zůstala jen ruina, kterou město po válce opravilo pro kulturní účely (veřejná knihovna, koncertní sál a klubovny Slovácké filharmonie a pěveckého sdružení Svatopluk). 7. března 1966 byla budova poničena požárem, znovu rekonstruována, opět byla poškozena v létě 1997 povodní, v následujícím roce pak prošla celkovou rekonstrukcí. V roce 2002 dostala novou fasádu, v roce 2004 pak byla obnovena i původní kopule.

-JP- 

Zveřejněno dne: 10. listopad 2022. Aktualizováno: 12. březen 2024