Cena Vladimíra Boučka putovala do rukou svých nových držitelů

Cena Vladimíra Boučka 2024.jpg

Ludmila Dvořáková, která vytváří kraslice zdobené voskovou batikou a Alena Minaříková, která se věnuje výšivkám, si v úterý 14. května v uherskohradišťské Redutě převzaly Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Za modrotiskovou tvorbu dostala čestné uznání při této ceně Eva Horáková.

Prestižní Cenu Vladimíra Boučka udělovanou v Uherském Hradišti už takřka dvě desítky let (od r.2005) osobám, které udržují a zachovávají tradiční lidová řemesla, předal do rukou oceněných starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha spolu s ostatními členy vedení města.

„Oceněným z celého srdce gratuluji. V ceně Vladimíra Boučka spatřujeme uznání pro ty, kteří svou tvorbou udržují naživu tradice a spojují nás s našimi kořeny,“ vyjádřil se starosta Stanislav Blaha.

Ludmila Dvořáková

Ludmila Dvořáková

Cenu Vladimíra Boučka uděluje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště. Počet oceněných včetně držitelů čestných uznání už se blíží padesátce. Úplně prvním oceněným byl v roce 2005 František Mikulec, který se věnoval krojové krejčovině, mezi držiteli ceny jsou ale i výrobci proutěného zboží, keramiky, tkaného zboží, drobných zvykoslovných nebo dekoračních předmětů, košíkáři, krejčí a další.

„Jedním z hlavních prvků při udílení Ceny Vladimíra Boučka je šíření řemesel veřejnou formou. S výsledky práce a s výrobky držitelů ocenění se mohou lidé setkat například na jarmarcích, festivalech a výstavách,“ zdůraznil starosta Blaha.

Alena Minaříková

Alena Minaříková

Program slavnostního předávání cen, který zpestřil svými vystoupeními Národopisný soubor Gymnázia Uherské Hradiště, byl stejně jako v posledních letech spojen také s udílením krajského titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Letos se „Mistrem“ stal jeden z posledních aktivních košíkářů, Radim Klimek z Morkovic-Slížan, dále Miroslav Číp ze Zubří, který vyrábí zobcové flétny a jeho bratr Petr Číp, vyrábějící dudy.

Ing. arch. Vladimír Bouček (1901 - 1985), po kterém je cena pojmenována, byl zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu a významnou osobností města Uherské Hradiště. 

Eva Horáková

Eva Horáková 

Zveřejněno dne: 14. květen 2024. Aktualizováno: 15. květen 2024