Komunikaci s plochou v ulici Okružní čeká rekonstrukce

Okružní ulice.jpg

V období od konce dubna do druhé poloviny srpna budou probíhat stavební práce v ulici Okružní v Mařaticích. Dotknou se zejména stávající zpevněné plochy mezi domy na konci ulice, kde budou vyměněny současné povrchy za vodopropustné, bude zde vybudována komunikace, parkovací stání, odpadové hospodářství a dojde i k úpravě vjezdů a vstupů k okolním nemovitostem.

Již delší dobu připravovaná rekonstrukce ulice Okružní spočívá v odstranění části stávající zpevněné plochy s nepropustným povrchem a ve vybudování nových ploch s povrchem z vodopropustné dlažby. Stávající plocha bude zúžena na komunikaci po obvodu a ve středu dané plochy budou kolmá pakovací stání a zvýšené zatravněné ostrůvky, na zbylé části bude vybudován vjezd a vstup k okolním nemovitostem. Součástí stavby je i nové kontejnerové stání.

„Fyzické zahájení realizačních prací proběhne na přelomu dubna a května a předpokládaný termín dokončení je ve druhé polovině srpna. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu, který je financován z rozpočtu města, ale také z 82 procent z dotačního programu Operační program Životní prostředí, celková cena veřejné zakázky je 4,785 milionu korun,“ přiblížila místostarostka města Marcela Čechová.

Podobných projektů, při kterých je stěžejním prvkem udržení vody v krajině výměnu povrchů ploch, byla v Uherském Hradišti v posledních letech realizována řada. „Propustné povrchy umožňují vsakování srážkových vod do půdy. Ve velké míře již jsme je uplatnili na parkovacích plochách a účelových komunikacích na sídlišti Štěpnice, ale také třeba na parkovišti u hřbitova v Mařaticích, na ulici 28. října a v dalších lokalitách. V letošním roce chceme ještě v tomto duchu zrekonstruovat a rozšířit parkování na sídlišti Východ na ulici Sadová,“ připomněl starosta města Stanislav Blaha.

Komunikaci s plochou v ulici Okružní čeká rekonstrukce

-JP- 

Zveřejněno dne: 15. duben 2024. Aktualizováno: 15. duben 2024