Město otevřelo svou novou kulturní scénu pod širým nebem

Město otevřelo svou novou kulturní scénu pod širým nebem

První hudební a taneční vystoupení souborů zahájila na 1. Máje premiérovou sezónu nového přírodního amfiteátru, který v areálu Parku Rochus postavilo vloni město Uherské Hradiště. Slavnostní událost byla součástí tradiční prvomájové akce Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus. 

Kulturní obohacení, propojení s přírodou, nový turistický cíl pro přespolní, ale také místo pro odpočinek či setkávání se navzájem. To jsou atributy, které má plnit nový přírodní amfiteátr v parku Rochus.

Prvními účinkujícími, kteří si prostředí nové kulturní scény vyzkoušeli naživo, byly Folklorní soubor Kalina či Folklórny súbor Váh, představila se ale i kapela Čendeš ze středního Slovenska.

Přírodní amfiteátr v Parku Rochus

Amfiteátr s kapacitou 500 osob vybudovalo na Rochusu v blízkosti muzea v přírodě město Uherské Hradiště ve společném projektu s městem Púchov v loňském roce. Podle města jde o důležitý krok v revitalizaci celého parku, a také o významné rozšíření programových možností samotného muzea v přírodě.

„Takové místo v srdci Slovácka dlouho chybělo, a proto jsem moc rád, že vzniklo právě tady, v malebném prostředí nad městem, kde okolní příroda tvoří ty nejlepší kulisy pro kulturu, umění či různé jiné druhy zábavy,“ vyzdvihl přínos přírodního amfiteátru starosta města Stanislav Blaha. „Park a skanzen Rochus pořádá v průběhu roku velké množství akcí, které zde najdou své nové místo. „Ale vznikem amfiteátru se otevírají nové možnosti i pro jiné organizátory z města, kteří zde již v tomto roce uspořádají celou řadu akcí,“ sdělil starosta.

Amfiteátr nabízí půlkruhové jeviště s poloměrem 12,5 metru, přístupné ze všech stran. Hlediště je řešeno stupňovitě a umožňuje dobrý výhled na scénu z každého místa. Přístupové cesty jsou řešeny rampovým schodištěm a pro bezpečnost návštěvníků jsou osvětlené.  První stavební práce na amfiteátru samotném byly zahájeny na konci března 2023 a skončily ke konci července 2023.

U amfiteátru vznikla také nová zóna pro rodiče s dětmi, která jej provozně i funkčně doplňuje. Hřiště nabízí nejrůznější herní prvky pro všechny věkové kategorie dětí, vyrobené jsou z vysoce trvanlivého akátového dřeva. U hřiště se nachází zastíněné posezení pod snímatelnou markýzou. V rámci výbavy hřiště přibyly dále 2 lavičky z masivních trámů také do parčíku u kaple sv. Rocha.

Město otevřelo svou novou kulturní scénu pod širým nebem

Výstavba amfiteátru si vyžádala náklady 11,4 milionu korun, přičemž dotace činila zhruba 6,3 milionu. Celkové náklady na dětské hřiště a mobiliář byly takřka 1,3 milionu korun , dotace byla takřka 90 % těchto výdajů.  Výstavba celého amfiteátru a zóny pro rodiče s dětmi - dětského hřiště a doplnění mobiliáře byly realizovány díky projektu financovanému v rámci přeshraničního dotačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, ve spolupráci se slovenským partnerem, městem Púchov. pod názvem Park Rochus a lesopark Lachovec – společné přírodní a kulturní dědictví.

Amfiteátr Rochus

Zveřejněno dne: 2. květen 2024. Aktualizováno: 2. květen 2024