Město postaví novou zastávku na Tyršově náměstí

Město postaví novou zastávku na Tyršově náměstí

Zlepšení dopravní obslužnosti lokality kolem Tyršova náměstí a začlenění do nového systému MHD v Uherském Hradišti má přinést výstavba nové autobusové zastávky.  Vznikne na Tyršově náměstí.

Stavební práce u silnice I/55 zhruba v polovině úseku mezi Svatojiřským nábřežím a ulicí Milíčova začnou ještě v první polovině dubna a skončit by měly za 3 měsíce.

Práce spočívají zejména v úpravě silnice I/55, kde vznikne autobusový záliv, dále dojde ke zřízení nástupiště a práce se dotknou také navazujících chodníků ve směru do centra města. Délka stavební úpravy činí 40 metrů.

„Řešený úsek je situován mezi Svatojiřským nábřežím a ulicí Milíčova mezi křižovatkami s ul. Svatojiřské nábřeží a ul. Milíčova. Na nástupišti zastávky počítáme i s plochou pro osazení přístřešku s vitrínou pro umístění jízdních řádů a v rámci stavby necháme vysadit i 2 nové stromy,“ popsala místostarostka města Marcela Čechová. Součástí stavebních úprav, které budou stát 2,8 milionu korun (s DPH), je jak samotný objekt zastávky Tyršovo náměstí, tak také přeložka veřejného osvětlení a přeložka a úprava světelného signalizačního zařízení.

„Ve zmíněné lokalitě zastávka dosud chybí, přitom v blízkosti je množství cílů, divadlo, Sokol, poliklinika u sv. Alžběty a další. Na zastávce budou zastavovat jak dotčené krajské linky, tak autobusy MHD, konkrétně by měla sloužit linkám 3 a 6,“ upřesnil starosta města Stanislav Blaha.

Zveřejněno dne: 10. duben 2024. Aktualizováno: 15. duben 2024