Město se pustí do druhé etapy stavebních prací na Solné cestě v Sadech

Solná cesta_Sady.jpg

Podobně jako v první etapě, která se uskutečnila v loňském roce, bude hlavním předmětem stavby především rekonstrukce a rozšíření chodníku. Jedná se o takřka kilometr dlouhý úsek od domu čp. 30 až za zahradnictví Tonja - po konec Sadů.

„Chodník v celém úseku bude podobně jako v první etapě komplexně zrekonstruován, jeho šířka bude minimálně 1,5 metru. V některých místech dojde také k úpravě komunikace III/05 014, aby všude měřila mezi obrubami 6 metrů,“ popsala místostarostka města Marcela Čechová.

Budou vytvořena nová místa pro přecházení, zrekonstruován bude také propustek. Rekonstrukce se dotkne veřejného osvětlení a metropolitní sítě.

Dostane se také na obnovu a posunutí autobusových zastávek, které budou nově osvětleny. „Přesun se v řešeném úseku dotkne dvou párů protilehlých zastávek, nepůjde však o přesun na velkou vzdálenost,“ potvrdila místostarostka Čechová.

Stavební práce začnou ve druhé polovině června a potrvají zhruba půl roku.   Celá zakázka bude stát 14,4 milionu korun, přičemž stavba je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), což znamená, že 85 procent z uznatelných nákladů pokryje dotace. 

Rekonstrukce chodníku bude prováděna po úsecích, ve kterých bude vždy náhradní trasa vyznačena v terénu. Při úpravě zastávek, rozšiřování komunikace nebo silničního propustku a dalších stavebních pracích budou muset s úsekovým omezením počítat také projíždějící řidiči. 

Solná cesta Sady - situace.jpg

 

Město se pustí do druhé etapy stavebních prací na Solné cestě v Sadech

 

Zveřejněno dne: 30. květen 2024. Aktualizováno: 12. červen 2024