Město se pustí do oprav chodníku v ulici F. Kretze

Opravy chodníku v ulici F. Kretze

Plošné opravy čekají v létě vybraný úsek chodníku v ulici Františka Kretze v Mařaticích, konkrétně mezi ulicemi 1. Máje a Vladislava Perutky. 

Důvodem pro opravy je celkově nevyhovující stav chodníku, který se vyznačuje několika lokálními defekty ve formě poškozené dlažby, propadlého podloží a neúnosných povrchů v místech sjezdů k jednotlivým nemovitostem.

Stávající povrch chodníku ze zámkové dlažby bude odstraněn, zhruba polovina dlažby se použije znovu. Nové budou všechny konstrukční vrstvy chodníku a obruby, v místě sjezdů a napojení na vozovku budou doplněny varovné pásy z červené dlažby a dojde k úpravě úseků navazujících chodníků, které budou předlážděny. Samozřejmostí jsou terénní a sadové úpravy v okolí chodníku. 

„Do oprav chodníku se pouštíme na základě podnětu místní komise Mařatice, která také tuto akci financuje. Cena veřejné zakázky je 2,1 milionu korun,“ přiblížil starosta města Stanislav Blaha.

Protože v ulici je chodník pouze jednostranný, chodci budou po dobu stavby muset využívat pro svůj pohyb okraj vozovky.  „Také z tohoto důvodu je oprava naplánována na dobu letních prázdnin, aby se co nejvíce eliminoval pohyb dětí v této ulici, kde je v blízkosti základní škola,“ vysvětlil starosta.

-JP- 

foto: ilustr. 

Zveřejněno dne: 4. červen 2024. Aktualizováno: 4. červen 2024