Město si připomnělo 79 let od svého osvobození a konce 2. světové války

Vzpomínkový akt 2024.JPG

Osvobození města a skončení největšího válečného střetnutí v dějinách lidstva si v úterý 30. dubna u památníku obětem druhé světové války na náměstí Míru připomněli členové vedení, rady a zastupitelstva města spolu se senátorem Josefem Bazalou, zástupci Armády ČR, skautů, České obce sokolské, a samozřejmě také uherskohradišťskou veřejností.

„Je důležité, abychom se takto scházeli a připomínali si kritická období lidských dějin. Je nutné poklonit se a vzdát hlubokou úctu obětem, které složili naši předkové, abychom my mohli žít v míru. Stojíme tady také s vědomím, že mír není pouze nepřítomností války, ale spíše aktivním úsilím o porozumění, respekt a spolupráci mezi národy. Na budování mostů, nikoli zdí mezi lidmi, musíme pracovat všichni. Musíme hledat dialog a kompromis, a ne konfrontaci a nenávist,“ zamyslel se ve svém proslovu místostarosta města Čestmír Bouda. 

Vzpomínkový akt 2024.JPG

Ještě před samotným vzpomínkovým aktem na náměstí Míru se členové vedení města poklonili obětem 2. světové války u památníků v jednotlivých městských částech.

Dne 26. dubna 1945 zahájila sovětská a rumunská vojska ofenzivu od moravsko-slovenského pomezí a postupně osvobozovala jednotlivé obce našeho okresu. Nad Uherským Hradištěm se objevila ruská letadla a dvěma bombami zbořila tiskárnu Karla Hylského na Mariánském náměstí a Psíkovu kovárnu v Rybárnách. Přímý zásah utrpěla mateřská škola, kde v době okupace sídlilo gestapo. Byla poškozena lékárna na náměstí a několik budov utrpělo dělostřeleckou palbou. Dne 27. dubna kolem 13. hodiny obsadily první jednotky osvoboditelů část katastru Sadů. Dne 28. a 29. dubna sovětská vojska postupně ničila obranné pozice nepřítele na mařatických kopcích. V noci z 30. dubna na 1. května ustoupila německá vojska k severu, přičemž krátce po druhé hodině ranní zničila most přes řeku Moravu. Brzy nato vstoupila do města sovětská vojska a 1. května 1945 bylo město Uherské Hradiště osvobozeno (Encyklopedie města Uherské Hradiště).

Pomník autorů Františka Crháka a Jana Habarty je na náměstí Míru umístěn od roku 1957. Stojí na dvoustupňové základně s kamennou kyticí na krycí desce. V zadní části základny je hranolový sokl s nápisy, na soklu stojí na pilantu v nadživotní velikosti socha mladého muže – šohaje oděného do slováckého kroje, jedná se o dílo sochaře Jana Habarty. Po roce 1990 byly dodatečně před pomník umístěny kamenné desky se jmény všech obětí z řad občanů města. V roce 2008 proběhlo restaurování pomníku a v roce 2016 byla provedena oprava písma. Aktuálně je plánována další oprava, při které by mělo být mimo jiné řešeno také místo pro odkládání květin a svíček.

památník obětem 2. světové války.JPG

-JP- 

Zveřejněno dne: 30. duben 2024. Aktualizováno: 30. duben 2024