Socha sv. Jana Nepomuckého má nové a důstojné místo

socha sv. Jana Nepomuckého.jpg

Socha sv. Jana Nepomuckého se po restaurování vrátila k řece Moravě. Významné barokní sochařské dílo přestěhovalo město po zrestaurování z Františkánské ulice na Svatojiřské nábřeží. Péče restaurátora se dostalo také soše Panny Marie Svatohostýnské u hřbitova v Sadech.

Socha sv. Jana Nepomuckého ze začátku 18. století se od roku 1907 nacházela u kostela Zvěstování Panny Marie. Na toto místo byla přenesena z levého břehu řeky Moravy na dnešní Velehradské třídě. Důvodem tehdy byla stavba nového mostu přes řeku.

původní umístění sochy na Tyršově nábřeží

Původní umístění sochy na Tyršově nábřeží

„Umístění ve Františkánské ulici těsně vedle chodníku nedávalo prostor pro tak významné dílo a v blízkosti parkujících aut se tak trochu ztrácelo. Navíc svatojánské sochy bývají typickým atributem u mostů či vodních toků. V souvislosti s tím, že socha vyžadovala restaurátorský zásah, jsme situace využili k jejímu přemístění na vhodnější místo. Byla vybrána lokalita opět u řeky Moravy, konkrétně u přístavní hrany na Svatojiřském nábřeží mezi pěší lávkou a Mostem J. A. Bati,“ osvětlila důvody k přemístění sochy místostarostka města Pavlína Jagošová. Podle nedávné studie Moravního nábřeží se má toto místo v budoucnosti stát živým parterem a jednou z bran do města.

socha sv. J. Nepomuckého ve Františkánské ulici

Donedávna byla socha umístěna ve Františkánské ulici

Barokní sochařské dílo sv. Jana Nepomuckého je datované chronogramem v nápisu na přední straně soklu do roku 1713. Světec je ztvárněn v obvyklém ikonografickém pojetí, tzn. oděn v almuci, rochetě a klerice s biretem na hlavě. V náručí drží diagonálně položený kříž s korpusem. Kolem hlavy má svatozář.  Socha spolu s podstavcem jsou kvalitním dokladem barokní sochařské produkce v regionu a ukázkou uctívání svatojánského kultu ještě před mučedníkovou kanonizací.

Restaurování a přenesení díla se ujal restaurátor Tomáš Martinák. Práce včetně přesunu sochy na nové stanoviště vyšly město na 180 tisíc korun.

socha sv. Jana Nepomuckého na novém místě u řeky Moravy.jpg

 

Údržby a restaurátorské péče se dočkala také socha Panny Marie Svatohostýnské, která se nachází pod branou hřbitova v Sadech.

Památka je datována letopočtem 1936 a označena signaturou autora Pištěk K zhotovení sochy byl použit jemnozrnný pískovec z Hořické oblasti v Podkrkonoší. Dílo je sestavené z šesti samostatných částí dosahujících celkové výšky asi 3 metrů, přičemž socha samotná je vysoká 1 m. Socha Panny Marie je oděná v roucho a stojí na srpku měsíce, který zde symbolizuje čistotu. V levé ruce drží Ježíška a oba nesou v rukou atribut blesku. Samotná socha je zhotovená z jednoho kusu kamene. Na hlavici podstavce je vytesaný reliéf latinského kříže.

„K letošnímu čištění, patinování a hydrofobizaci sochy jsme přistoupili po 9 letech od posledního restaurování. Památky jako je tato potřebují čas od času údržbu, velký dopad na jejich stav má jejich umístění a povětrnostní podmínky,“ zdůvodnila práce provedené restaurátorem Tomášem Kopčilem místostarostka Pavlína Jagošová. Město za údržbu sochy zaplatilo 40 tisíc korun. 

Socha Panny Marie Svatohostýnské v Sadech.jpg

„Jedná se o další důkazy, že město se o své památky stará příkladně,“ zhodnotil nejnovější počiny v oblasti péče o památky starosta města Stanislav Blaha. „Už od 90. let, kdy bylo historické jádro města prohlášeno městskou památkovou zónou, průběžně pracujeme na její obnově, nemůžeme však zapomínat ani na menší památky, byť se třeba nenacházejí přímo v památkové zóně. Osobně to vnímám jako naši povinnost, zanechat je v co možná nejlepším stavu budoucím generacím,“ vyjádřil se starosta.

-JP- 

Zveřejněno dne: 21. květen 2024. Aktualizováno: 21. květen 2024