Mezinárodní řidičský průkaz

Popis životní situace

Mezinárodní řidičské průkazy opravňují k řízení motorových vozidel v zahraničí, především ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie.
Česká republika vydává dva vzory mezinárodního řidičského průkazu, a to podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) anebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949). Platnost mezinárodního řidičského průkazu podle Vídeňské úmluvy je stanovena na dobu 3 let a platnost mezinárodního řidičského průkazu podle Ženevské úmluvy je stanovena na dobu 1 roku.

Mezinárodní řidičské průkazy dle platných mezinárodních úmluv musí být uznány ze strany států, které jsou signatáři Vídeňské nebo Ženevské úmluvy o silničním provozu.

Platnost mezinárodních řidičských průkazů se odvíjí od doby platnosti národního řidičského průkazu, na základě něhož jsou vydávány, tj. pokud je platnost národního řidičského průkazu kratší, než jsou uvedeny doby platnosti výše, bude platnost mezinárodních řidičských průkazů upravena dle platnosti národního řidičského průkazu.

Mezinárodní řidičské průkazy neplatí pro řízení motorových vozidel na území České republiky, je možné je použít pouze v zahraničí, a to ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie. 
V rámci členských států Evropské unie je možné řídit motorová vozidla na základě tzv. „národního“ českého řidičského průkazu.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Při svých cestách do zahraničí, mimo členské státy Evropské unie, hodláte řídit motorová vozidla, je vhodné si před cestou do vybraného státu, který navštívíte, zajistit jeden z typů mezinárodního řidičského průkazu vydávaného Českou republikou, tj. požádáte o vydání mezinárodního řidičského průkazu. Pořízením mezinárodního řidičského průkazu se vyhnete problémům při řízení motorových vozidel v zahraničí.
Podat žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu můžete, pokud máte na území trvalý pobyt. Pokud nejste osobou s trvalým pobytem na území České republiky, pak musíte prokázat, že se na území České republiky zdržujete alespoň 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Zajištěním si mezinárodního řidičského průkazu do vybraného státu mimo Evropskou unii se vyhnete nepříjemným situacím při případných kontrolách ze strany příslušných orgánů jiného státu v rámci provozu na pozemních komunikacích.
Mezinárodním řidičským průkazem prokážete držení svého řidičského oprávnění v rámci mezinárodního silničního provozu.

Kdy životní situaci řešit:

Službu lze řešit kdykoliv.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky

Službu nelze vyřídit elektronicky.

2. Osobně nebo poštou

Co potřebujete, pokud službu řešíte:

  • platný řidičský průkaz
  • doklad totožnosti
  • fotografie průkazového formátu 3,5 x 4,5 cm (fotografii si musíte přinést)
  • do žádosti mimo svých osobních údajů a čísla řidičského průkazu dále uvádíte stát, který hodláte navštívit, tj., pro nějž požadujete vydání mezinárodního řidičského průkazu

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

Za vydání mezinárodního řidičského průkazu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč.

Legislativa:

Časté dotazy:

Kde najdu seznam států, které vyžadují mezinárodní řidičský průkaz?

  • Státy dle Ženevské úmluvy - UNTC
  • Státy dle Vídeňské úmluvy - UNTC

Zdroj:

Popis byl naposledy aktualizován:

13.11.2023

Zveřejněno dne: 13. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024