Upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti řízení motorových vozidel

Popis životní situace

Upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti na návrh osoby, jíž byl tento správní trest uložen.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Byl Vám uložen správních trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.
Od výkonu zbytku zákazu činnosti uplynuta polovina doby výkonu a pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že jeho další výkon není potřebný.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Možnost vrácení řidičského oprávnění. 

Kdy životní situaci řešit:

Po uplynutí poloviny doby zákazu činnosti. 

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky - datová schránka

Co potřebujete, pokud službu řešíte:

  • datovou schránku fyzické osoby

Kde a jak službu řešit elektronicky:
Zasláním žádosti do datové schránky správního orgánu, který trest uložil.

2. Osobně 

Co potřebujete, pokud službu řešíte:

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend, oddělení dopravních přestupků
Revoluční 1033, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

Úkon není zpoplatněný. 

Legislativa:

Možnosti odvolání:

Proti usnesení/rozhodnutí ve věci lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí. U odvolání není odkladný účinek.

Sankce:

Nejsou stanoveny.

Časté dotazy:
 

Popis byl naposledy aktualizován:

14.11.2023

Zveřejněno dne: 14. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024