Vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu

Popis životní situace

Vzdání se řidičského oprávnění
V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdá se řidič může jen některé skupiny. Vzdání se řidičského oprávnění je děj nevratný a v případě, že budete chtít v budoucnu řídit motorová vozidla (ke kterým opravňuje řidičské oprávnění skupiny, u níž došlo k vzdání se), je třeba se podrobit výuce a výcviku v autoškole, složit zkoušku a požádat o udělení řidičského oprávnění.

Odevzdání řidičského průkazu
Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění nebo mu bylo řidičské oprávnění pozastaveno, odňato, podmíněno či omezeno, nebo se jedná o neplatný řidičský průkaz je povinen odevzdat řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz.     

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Vzdání se řidičského oprávnění
Jste řidičem, který se rozhodl neřídit motorová vozidla.

Odevzdání řidičského průkazu
Řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz jste povinen odevzdat, pokud jste pozbyl řidičské oprávnění v důsledku:

  • uloženého zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • uloženého přiměřeného omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel
  • uloženého podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v jehož důsledku jste se zavázal zdržet se  motorových vozidel 
  • dosažení 12 bodů

Dále tato povinnost vzniká, pokud vám bylo řidičské oprávnění odňato z důvodu ztráty zdravotní či odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a také z důvodu pozastavení řidičského oprávnění a to i pokud je řešeno v rámci exekučního příkazu.
Dalším důvodem pro odevzdání řidičského průkazu je úmrtí řidiče, tj. pokud jste pozůstalým, nebo osoba, která pozůstalost vyřizuje, je vaší povinností odevzdat, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, příslušném podle posledního místa pobytu zemřelého, řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz. 

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Možnost dobrovolně se vzdát řidičského oprávnění a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Kdy životní situaci řešit:

Vzdání se řidičského oprávnění
Je plně na vašem uvážení, kdy se rozhodnete neřídit motorová vozidla a vzdát se řidičského oprávnění všech skupin. Od okamžiku vzdání se řidičského oprávnění nejste oprávněn/a k řízení motorových vozidel.

Odevzdání řidičského průkazu
Lhůta pro odevzdání těchto dokladů je 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci jednotlivých  rozhodnutí.
Pozn.
Upozornění V případě dosažení 12 bodů se lhůta 5 pracovních dnů počítá ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky 

Službu nelze vyřídit elektronicky.

2. Osobně nebo poštou
Co potřebujete, pokud službu řešíte:

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení řidičů a vozidel
Revoluční 1023, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

Služba je bezplatná.

Legislativa:

Sankce:

Neodevzdání řidičského průkazu je přestupkem, za který je možné uložit pokutu ve výši 2 500 Kč až 5 000 Kč.  

Časté dotazy:

Pokud se vzdám řidičského oprávnění, může mi být vráceno zpět? 
Ne, není to možné. Pokud se vzdáte řidičského oprávnění a chtěl/a byste znovu řídit, musíte se podrobit výuce a výcviku v autoškole a požádat o udělení řidičského oprávnění.

Zdroj:

Popis byl naposledy aktualizován:

21.11.2023

Zveřejněno dne: 21. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024