Datové schránky

Popis životní situace

Datová schránka je doručovací systém, přes který si můžete zdarma dopisovat s úřady, soudy apod. Jde o elektronickou poštovní schránku, podobnou, jako jsou e-mailové schránky. Protože se do systému datových schránek přihlašujete přes ověřenou identitu, adresát má jistotu, že vše, co mu posíláte datovou schránkou, jste poslali opravdu vy.  Nepotřebujete k tomu navíc žádný elektronický podpis, který byste si jinak museli složitě vyřizovat a platit. Úřady budou na dokument zaslaný datovou schránkou nahlížet stejně, jako byste jej osobně podepsali.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

V případě, že chcete komunikovat s veřejnými institucemi elektronicky s ověřenou identitou.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Kromě zasílání a odesílání dokumentů má datová schránka také řadu dalších funkcí. Pokud ji propojíte s Portálem občana, budete si moci získat řadu výpisů (např. výpis z rejstříku trestů, bodové hodnocení řidiče apod.), o které byste jinak museli žádat osobně na úřadě a pro propojení s Portálem dopravy si budete moci z domova vyřídit nový řidičský průkaz.

Kdy životní situaci řešit:

Kdykoli.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky - datová schránka

Co potřebujete, pokud službu řešíte:
- datovou schránku fyzické osoby
Datovou schránku si můžete založit online v Portálu občana přihlášením přes Identitu občana (např. NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita). Stačí se jimi do Portálu občana přihlásit. Na úvodní obrazovce zvolíte „Založit datovou schránku“. Více informací najdete přehledně na chcidatovku.gov.cz nebo podrobněji na oficiálním webu datových schránek

2. Osobně nebo poštou

Co potřebujete, pokud službu řešíte:
Platný doklad totožnosti.

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Podatelna, informace
Masarykovo nám. 19
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

Poplatky nejsou stanoveny. 

Legislativa:

  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
  • Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
  • Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
  • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
  • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek v platném znění. 

Časté dotazy:

Zdroj:

Popis byl naposledy aktualizován:

05.12.2023

Zveřejněno dne: 5. prosinec 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024