Konverze dokumentů

Popis životní situace

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupním dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Dostali jste datovou zprávu do datové schránky nebo jste jinou cestou získali elektronický dokument, který si přejete převést do papírové podoby nebo máte dokument, který chcete či potřebujete odeslat jako přílohu datové zprávy nebo ji např. vložit do portálu úřadu, kde řešíte nějaké podání či řízení.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Papírová podoba dokumentu má delší životnost než elektronický dokument, protože na listině není nutné aktualizovat časová razítka před jejich vypršením.
Elektronickou verzi původního papírového dokumentu můžete snadno odesílat datovou zprávou, emailem i kopírovat bez dalších nákladů.

Kdy životní situaci řešit:

Konverzi provádí kontaktní místa veřejné správy ve svých úředních hodinách.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky - datová schránka

Nelze vyřídit elektronicky.

2. Osobně nebo poštou

Co potřebujete, pokud službu řešíte:
Elektronický dokument ve formátu PDF nahrajte do tzv. Úschovny. Tato webová aplikace vám vydá tzv. šatní lístek (jednoznačný kód), který předložíte na pracovišti CZECH Point, pomocí kódu získá pracovník vstupní dokument pro konverzi. Nebo na pracoviště provádějící konverzi přinesete papírový originál dokumentu, který chcete převést do elektronické podoby.

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Podatelna, informace 
Masarykovo nám. 19
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

Poplatek za konverzi činí 30 Kč za každou stránku. 

Legislativa:

  • Zákon č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů 
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zdroj:

Popis byl naposledy aktualizován:

30.11.2023

Zveřejněno dne: 30. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024