Zprostředkovaná identifikace

Popis životní situace

Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, lze využít služby zprostředkované identifikace prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT nebo notáře. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu.
Služba Zprostředkované identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Týká se vás to, pokud (v jakém případě ve věci jednat):

Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit. Jsou to zejména banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 tisíc eur.

Jaký má životní situace benefit (výstup, výsledek):

Kontaktní místo veřejné správy sepíše o identifikaci listinu a připojí k ní podklady, z nichž identifikační údaje zjišťovalo. Tato listina po kompletním vyhotovení získá následně status veřejné listiny.

Kdy životní situaci řešit:

Požádat o provedení zprostředkované identifikace může jakákoliv osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně.

Kontaktní osoba:

Způsob vyřízení:

1. Elektronicky 
Službu nelze vyřídit elektronicky.

2. Osobně nebo poštou

Co potřebujete, pokud službu řešíte:
Zprostředkovaná identifikace vždy vyžaduje osobní účast identifikované osoby, popřípadě zmocněnce.
Identifikovaná osoba může být: fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, podnikající fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, právnická osoba, právnická osoba zastoupená na základě plné moci.
V případě, že je žádost podána prostřednictvím zmocněnce předkládá zmocněnec doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (originál, případně ověřenou kopii). Plná moc bude připojena k veřejné listině o identifikaci.
Součástí žádosti musí být vždy jednoznačně specifikována povinná osoba a zcela konkrétně uveden účel (např. založení účtu v bance, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

1. Identifikace fyzické osoby

  • doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu),
  • podpůrný doklad (např. jiný doklad totožnosti, rodný list, řidičský průkaz atd.) – nemusí být vyžádán
  • v případě podnikající fyzické osoby dokument, ze kterého je možné zjistit její obchodní firmu, a IČ (výpis z živnostenského rejstříku).

2. Identifikace právnické osoby

  • platný doklad totožnosti osoby oprávněné jednat za společnost (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
  • doklad prokazující existenci společnosti (např. výpis z veřejného rejstříku, zřizovací listinu). Takový doklad musí být důvěryhodný, v originále nebo úředně ověřené kopii. Je-li doklad starší než 6 měsíců, je jeho věrohodnost podstatně snížena.

Kde a jak službu řešit osobně:
Městský úřad Uherské Hradiště
Podatelna, Informace
Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště
Úřední a pokladní hodiny

Kolik budete platit:

Za provedení zprostředkované identifikace se hradí správní poplatek 200 Kč.

Legislativa:

Popis byl naposledy aktualizován:

27.11.2023

Zveřejněno dne: 23. listopad 2023. Aktualizováno: 15. duben 2024