Jarní blokové čištění komunikací 2024

Stroj na blokové čištění komunikací

Vážení občané, po zimním období je po Velikonocích, konkrétně od 2. 4. 2024 naplánováno v ulicích města Uherské Hradiště blokové čištění. Řidiči budou na konkrétní úseky a termíny blokového čištění upozorněni přechodným dopravním značením. Z důvodu umožnění efektivního úklidu nečistot na komunikacích po zimním období žádáme řidiče o respektování přechodného dopravního značení.

Termín:

Blokové čištění bude prováděno v pracovní dny v období od 2. 4. 2024 do 2. 5. 2024 (maximálně 22 pracovních dnů). 

S ohledem na klimatické podmínky se může zhotovitel s objednatelem dohodnout na dřívějším, či naopak pozdějším zahájení blokového čištění. V tomto případě by se adekvátně posunul i termín dokončení blokového čištění.

Jarní čištění zahrnuje:

  • celoplošný úklid komunikací v majetku a správě města Uherské Hradiště. Pokud není uvedeno jinak, je v rámci uvedené ulice v denním harmonogramu (viz níže) čištěna vozovka, plochy pro parkování vozidel a chodníky přilehlé k těmto plochám (k vozovce a parkovišti).
  • očištění dopravního značení případně dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace, které je příslušenstvím uklízených komunikací. Jedná se zejména o ruční čištění účinné plochy dopravního značení případně zařízení vhodnými prostředky, aby nedošlo k poškození této plochy.

Zásady:

  • Vozovka/parkoviště a k nim přilehlé chodníky budou dle potřeby předčištěny ručně (narušení usazenin, odstranění prorůstajících plevelů, vymetení nečistot z míst nedostupných pro strojní čištění, atd.) a následně strojně zametena (dle potřeby opakovaně). Dle potřeby bude provedeno ruční dočištění (zametením, oškrabáním, atd.).
  • Dopravní značení a dopravní zařízení v rámci uklízených komunikací zhotovitel očistí vhodným způsobem, aby nedošlo k poškození funkční plochy dopravního značení nebo poškození dopravního zařízení. Současně zhotovitel zkontroluje řádné uchycení, nepoškozenost a funkčnost dopravního značení a dopravního zařízení.
  • Na komunikacích (vozovkách, chodnících) dlážděných kamennou kostkou (10x10; 5x5 cm; odseky) je nutné provádět blokové čištění tak, aby nedocházelo k vyplavování spár (strojní čištění se sníženým výkonem sání, ruční čištění, atd.).

Použitá technika/nářadí:

  • 1x zametací stroj pro strojní čištění vozovek (na komunikacích, kde není díky dopravně-technickému stavu komunikace nebo její únosnosti možný průjezd tohoto stroje bude použit pouze zametací stroj pro strojní čištění chodníků).
  • 1x zametací stroj pro strojní čištění chodníků
  • 1x ruční motorový vysavač/fukar

ruční úklidové nářadí (smeták, lopata, škrabka, …)

Zhotovitel může po předchozí dohodě s objednatelem využít i jinou techniku vhodnou k zajištění blokového čištění.

Denní harmonogram jarního čištění:

2. 4. ul. Protzkarova, přednádražní prostor v prodloužení ul. Nádražní, ul. Stojanova (včetně parkoviště), Komenského nám., ul. U Reduty, Svatováclavská - část od Komenského nám. po ul. Kollárova, Masarykovo nám. (obvodová komunikace a přilehlé chodníky), ul. Prostřední, Mlýnská, Šromova, J. Stancla, parkoviště v severní části Palackého náměstí, ul. Kollárova

3. 4. ul. Hradební (část od Komenského náměstí po ul. Havlíčkova, včetně komunikace mezi Klubem kultury a Měšťanskou besedou), ul. Poštovní, Nádražní (mimo přednádražní prostor), ul. Růžová, Palackého nám. průtah a jižní část (parkoviště), ul. Havlíčkova, Františkánská - pěší zóna, Všehrdova, Politických vězňů, Dvořákova, Na Morávce, V Teničkách

4. 4. parkoviště ČD sever (v brzkých ranních hodinách), ul. Na Stavidle (od ul. Kollárova poul. Na Splávku), Na Splávku (včetně průchodu do ul. Nádražní), Zelný trh, ul. L. Janáčka, Výpadová, Sloupského, stezka Kunovský les po most přes Olšavu (pouze zametací vůz)

5. 4. ČD jih (v brzkých ranních hodinách), ul. Hradební (část od ul. Havlíčkova po Velehradskou tř.), Mariánské nám., ul. Františkánská, Krátká (včetně příjezdu k č.p. 140-141), Obchodní, Žerotínova, Jiráskova, Otakarova

8. 4. parkoviště u OD Centrum (v brzkých ranních hodinách), ul. U Brány, náměstí Míru - parkoviště, sídliště Na Rybníku (včetně parkoviště mezi zimním stadionem a bytovým domem č.p. 974-981, parkoviště u č.p. 969-971 a příjezdu kolem MŠ z ul. 28. Října), sídliště Pod Svahy (příjezdová komunikace z ul. 28. Října k č.p. 997, příjezdová komunikace mezi ul. Lechova a Rostislavova u č.p. 994-996, parkoviště u č.p. 990-993)

9. 4. parkoviště před zimním stadionem (ul. Sokolovská), ul. Dukelských Hrdinů, Tůně (včetně vnitrobloku za č.p. 794-802 a slepých příjezdů k č.p. 800-802, 803-805, 847-849 a 1186), U Stadionu, Stonky (včetně parkoviště vedle sportovní haly a příjezdu ke kinu Hvězda),ul. Lechova, Mojmírova, Rostislavova

10. 4. ul. Štefánikova (včetně příjezdu k depozitu Slováckého muzea a parkoviště za č.p. 1282-1284a parkoviště na konci ulice vedle parku Za plotem), ul. U Moravy, Města Mayen, Verbířská, Slovácká, Hudecká, Kosecká, Pastýrna, Studentské náměstí (vozovky, včetně příjezdu k ubytovacímu a stravovacímu zařízení č.p. 1535 a k budově vzdělávacího centra č.p. 1534), Zelené náměstí, ul. Sportovní, ul. 28. Října (včetně příjezdu k č.p. 988), ul. Za Olšávkou

11. 4. ul. Dlouhá, Sojákova, J. Lucemburského, Svatojířské nábřeží, Moravní náměstí, ul. Lipová, J. Blahoslava, Miličova, J. Průchy (včetně propojení s ul. Dlouhá a průchodu na Mariánské náměstí), Vodní, Tyršovo nám. (od č.p. 1208 po průchod na Mariánské náměstí podél Malé scény SD), ul. Na Baště (včetně průjezdu kolem parčíku),

12. 4. ul. Svatováclavská (od ul. Kollárova po ul. Průmyslová, včetně příjezdu k č.p. 908-913), Průmyslová (včetně příjezdu ke sběrným surovinám, a příjezdu ke garážím u železniční trati –asfaltobetonová vozovka), Stará Tenice příjezd a parkoviště před č.p. 1195, příjezd a parkoviště u č.p. 1125 - 1129), ul. Menclovice, ul. Na Stavidle (od ul. Menclovice po ul. Na Splávku – bez parkoviště), podjezd a komunikace podél domů č.p. 592 - 314 v ul. J. z Poděbrad, ul. B. Němcové (včetně příjezdů a parkoviště u č. p. 941 a 880), J. E. Purkyně (včetně parkoviště podél komunikace, parkoviště za garážemi u č.p. 1257 a příjezdu k nemocnici po okružní křižovatku u hlavního vjezdu)

15. 4. Staré Tenice - příjezd a parkoviště (směrem k železnici) u č.p. 1199 a 1200, příjezd a parkoviště u č.p. 1201-1202, ul. Lomená (bez parkoviště u kotelny), ul. Zahradní od ul. Husova po č.p. 1158 (včetně obslužných komunikací u č.p. 1138 – 1159 a č.p. 1157 - 1158), Štěpnice - příjezdy k bloku 1, 2, 3, 4, včetně plochy před nákupním střediskem; Štěpnická – parkoviště vedle Masára (u zahrádkářské kolonie)

16. 4. nám. Republiky včetně parkoviště u č.p. 952 (bez příjezdu a parkoviště u č. p. 954-956 a parkoviště u č. p. 1133), ul. Husova, Chelčického, Za Alejí (včetně slepé části – příjezd k ZŠ), Revoluční (včetně parkoviště u č.p. 1023), Štěpnická od ul. Zahradní (č.p. 1158) po Masáro včetně příjezdu k č.p. 1161 – 1110 a č.p. 1157-1158, Štěpnická od ul. J. E. Purkyně k domovu pro seniory a příjezdu k bytovému domu č.p. 1168 (včetně točny pro autobus a příjezdu ke zdravotnímu středisku a č.p. 1185)

17. 4. ul. Na Stavidle – parkoviště (v brzkých ranních hodinách), ul. Mánesova (včetně parkoviště u č. p. 940), Šafaříkova, nám. Republiky - příjezd a parkoviště u č. p. 954-956 a parkoviště u č. p. 1133, Štěpnická od restaurace Masáro po odbočku k domovu pro seniory (včetně příjezdů k bytovým domům č.p. 1163-1164, č.p. 1165-1166, č.p. 1104 - zadní vstup do MŠ, č.p. 1087-1092, Štěpnická – parkoviště u Moravy (před č.p. 1158)

18. 4. ul. Zahrádky – páteřní komunikace (bez příjezdů k bytovým domům), ul. Jana Žižky, Prokopa Holého, Moravní nábřeží, Luční, Rybářská, Šaňákova, Mazurkova, V Zahradách

19. 4. ul. Na Zápovědi, Moravníky, ul. 1. Máje (po ul. Vinohradská včetně točny a parkoviště u hřbitova), Větrná (úsek mezi ul. Sadovou), Nad Špitálkami, ul. Lomená - parkoviště u kotelny

22. 4. B. Buchlovana, J. Staňka, Sadová – část od ul. 1. Máje po ul. Derflanská, ul. Konečná (včetně parkoviště a příjezdu k č.p. 981),R. Kubíčka (včetně parkoviště vedle č.p. 102 a před č.p. 981).

23. 4. ul. Sadová – část od ul. Derflanská po ul. Větrná, ul. Derflanská, V. Vaculky (včetně parkoviště u č.p. 997), Větrná – část od ul. Solná cesta po ul. Sadová – č.p. 1036 (včetně obslužné komunikace k rodinným domům č.p. 415-423)

24. 4. ul. F. Kretze, Pplk. V. Štěrby, V. Perutky, V. Kulíška, Kopánky, Praporce, U Dvora, Jižní (bez privátní komunikace podél rodinných domů č.p. 1501-1519), Na Vyhlídce (komunikace v majetku města od č.p. 1466 po č.p. 1485), Jaktáře (včetně propojení z ul. Moravníky), U Cihelny (místní komunikace u č. p. 445-219)

25.4. Na Hraničkách, Polní, Okružní, Školní, Stavařská, Na Nivách, Na Bahně, Nad Žlebem, Na Stráni, Jordán (oba úseky – k č.p. 1433 a propojení ul. 1. Máje a Jižní)

26. 4. ul. Vinohradská (včetně příjezdu k č.p. 826), Pod Rochusem (včetně asfaltobetonové komunikace na Rochus, točny a parkoviště na Rochusu), K Cihelně, Družstevní, Stará Cihelna, Pod Zahrady (včetně příjezdu k č.p. 1023), Strmá, Příčná I, Příčná II, Příčná III, Nad Rybníkem (včetně „Mařatské serpentiny“ – propojení s ul. Okružní a Na Stráni), Pod Šibenicí, Kordon, U Potoka

29. 4. Jarošov – Pivovarská (místní komunikace u č. p. 360-516 a příjezd k bývalému pivovaru), U Řeky, Dolní, Údolní, U Bagru, Trávníky, Úzká, Na Trávníku, V Uličce, Stará cesta (včetně slepých částí k č.p. 234 a č.p. 208), Pod Kopcem, Na Kopečku, Nová cesta, Na Svárově, V Trpinkách, Drahy, Na Návsi (včetně příjezdů k č.p. 417, č.p. 46-48, č.p.571), Před Branou, Za Humny (po napojení na silnici II/497), Na Odlučí, Na Loukách, Markov, Louky – průtah od silnice II/497 po Markov (včetně obslužných komunikací k č.p. 492-495, č.p. 496-466, č.p. 503-506, č.p. 517-520)

30. 4. Jarošov – sídliště Louky – slepá část (včetně příjezdů k č.p. 438-439, č.p. 440-441, č.p. 442-443, č.p. 462-463, č.p. 464-465, č.p. 466-467 a č.p. 468-471), Sady - ul. Solná cesta (komunikace k č. p. 228-266), Pod Vinohrady, Železniční, Vřesová, Malostranská, Ztracená, Spálená, Za Dědinou, Na Kopci, Pod Lipkami (včetně příjezdů k č.p. 330 a 331), Za Kovárnou, Na Jordálce

2. 5. Vésky - ul. Nová (včetně komunikace k železnici), Na Pastvišti, Hlinky, Ovocná, Na Mrmově, Květinová, Na Krajině (včetně příjezdu k č.p. 220), Za Hřištěm (včetně příjezdu k č.p. 206), Padělky, komunikace podél Olšavy (příjezd do průmyslové zóny),

Míkovice – Hlavní (příjezd k č. p. 166), U Mlýna, Podboří, Radovy, Příkrá, Lesní, Partizánská

foto: ilustr. 

Zveřejněno dne: 11. duben 2024. Aktualizováno: 3. květen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města

Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178