Pomoc Ukrajině – aktuální informace

Na základě legislativních změn dochází k úpravám podpory uprchlíků z Ukrajiny. Mění se humanitární dávka a také systém jejich ubytování. Zveřejňujeme aktuální informační letáky Ministerstva práce a sociálních věcí s informacemi pro uprchlíky i pro jejich ubytovatele.
Další informace lze získat na webech: 

Související dokumenty:


Nejdůležitější odkazy

Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu ve Zlínském kraji - pondělí, středa, pátek 8 - 15 hodin

Kontakt: 
Brána Svitu (budova č. 1, ve 2. podlaží)
Informační linka: +420 577 043 770

Zajišťované činnosti:

  • Registrace, kontrola dokladů, identifikace
  • Udělení víza, doklady apod.
  • Registrace zdravotního pojištění
  • Zdravotní zabezpečení
  • Humanitární pomoc – strava, nápoje, oblečení
  • Psychosociální pomoc
  • Zajištění ubytování
  • Doprava na ubytování

Souhrn informací pro občany z Ukrajinywww.mvcr.cz

Pomoc občanům z Ukrajiny

Ministerstvo vnitra: Ubytování, doprava, materiální pomoc: www.nasiukrajinci.cz
Neziskové organizace, nabídněte pomoc: www.pomahejukrajine.cz
Skupina dobrovolníků napříč organizacemi, informační platforma: www.stojimezaukrajinou.cz

Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj informuje o novinkách od počátku roku 2023.

Prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2024 proběhne ve dvou krocích:

  1. Elektronická registrace k prodloužení dočasné ochrany – nejpozději do 31. 3. 2023
  2. Vyznačení vízové štítku při osobní návštěvě OAMP – do 30. 9. 2023 – na základě potvrzovacího e-mailu, kde bude uvedena místo a termín, kdy se má osoba dostavit

Přikládáme letáčky s obecnými informacemi k prodloužení dočasné ochrany.

CZ - https://drive.google.com/file/d/1Un4mPdjLUiIZVioPS3UapFG53Rqw3EPn/view?ecmid=23146
UA - https://drive.google.com/file/d/1e9zxceND_kbzwkLt4u95MR7afxjkBvyF/view?ecmid=23146

Dále zasíláme shrnutí důležitých informací pro mladistvé (15+) nejen z Ukrajiny.

CZ – https://drive.google.com/file/d/1iOmMQ6txOA05AXvDwWWIQhAxfOV7rcTx/view?ecmid=23146
ANJ – https://drive.google.com/file/d/1ykbUwBGmEDIfeRTklqHALcVGvn3zwoCH/view?ecmid=23146
UA – https://drive.google.com/file/d/1N-HROUsyKkxQ3JeTY_m_sMO9I1kKcIgC/view?ecmid=23146

Nabízíte ubytování s větší kapacitou?

Správa uprchlických zařízení shání ubytování s větší kapacitou, jako jsou ubytovny, penziony nebo hotely, ideálně se stravováním. S nabídkou se obracejte na e-mail: ubytovaniukrajina [at] suz [dot] cz (ubytovaniukrajina[at]suz[dot]cz), (resp. MVCR: Informace o možném pobytu: +420 974 801 802; e-mail: ukrajina [at] mvcr [dot] cz (ukrajina[at]mvcr[dot]cz))

Kontaktní e-mail pro nabídky pomoci:

ukrajina [at] kr-zlinsky [dot] cz (ukrajina[at]kr-zlinsky[dot]cz)

Psychosociální poradenství pro cizince zasažené válečným konfliktem

Psychosociální poradenství pro cizince zasažené válečným konfliktem

Dáváme na vědomí, že od 12. 6. 2023 bude pro cizince zřízena možnost využít psychosociální poradenství na pracovišti CPIC Uherské Hradiště na adrese Protzkarova 1180, Uherské…

29. srpen 2023 | Celý článek

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině se bude stěhovat do nových prostor

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině se bude stěhovat do nových prostor

Od 18. července bude KACPU přestěhováno z areálu nemocnice do nových prostor v bývalé hlavní bráně Svitu (budova č. 1) v ulici Jana Antonína Bati, do 2. nadzemního podlaží.…

29. srpen 2023 | Celý článek

Pomoc občanům Ukrajiny

Pomoc občanům Ukrajiny

Přehledné informace k vyřízení humanitární dávky, k podání žádosti o solidární příspěvek, pomoci dětem z ukrajinských ústavů, informace pro Ukrajince pracující v ČR i pro…

29. srpen 2023 | Celý článek

Nabídka jazykových kurzů češtiny pro Ukrajince

Nabídka jazykových kurzů češtiny pro Ukrajince

Kurzy češtiny pro Ukrajince jsou zdarma.

29. srpen 2023 | Celý článek

Sklad humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny

Sklad humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny je v Uherském Hradišti nyní lépe na dosah. Sklad humanitární pomoci se v tomto týdnu přesunul do atria Staré radnice v Prostřední ulici.

29. srpen 2023 | Celý článek

Přijímání dětí z Ukrajiny do mateřských a základních škol v Uherském Hradišti

Přijímání dětí z Ukrajiny do mateřských a základních škol v Uherském Hradišti

Mateřské a základní školy zřizované městem Uherské Hradiště přijímají ukrajinské děti ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou a s aktuálním materiálem vydaným MŠMT o…

29. srpen 2023 | Celý článek

Jak pomoci samotným dětem z Ukrajiny

Jak pomoci samotným dětem z Ukrajiny

Postup v případě, že z Ukrajiny přicestuje dítě mladší 18 let či dítě v doporovodu cizích osob.

29. srpen 2023 | Celý článek

Postup na trhu práce

Postup na trhu práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s přehlednými informacemi pro zaměstnavatele Ukrajinců.

29. srpen 2023 | Celý článek

Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny

Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny

Občané Ukrajiny mohou zdarma kontaktovat infolinku ve věci zdravotnických informací.

29. srpen 2023 | Celý článek

 

Zveřejněno dne: 13. červenec 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023