Upozornění na práce spojené s rekonstrukcí střechy ZŠ Za Alejí

Upozornění na práce spojené s rekonstrukcí střechy ZŠ Za Alejí

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o zahájení stavebních prací na akci „Retence srážkové vody na střeše budovy Základní školy Za Alejí 1072, Uherské Hradiště“, které budou zahájeny na začátku srpna.

Jedná se o stavební práce spojené s rekonstrukcí střešního pláště objektů základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti. V souvislosti s tím se dá očekávat zvýšený pohyb pracovníků, ale i stavební techniky a dopravy v okolí základní školy. Jedná se zejména o ulice Revoluční a Za Alejí.

Stavební práce budou probíhat od začátku srpna do konce listopadu a v souvislosti s nimi se nepředpokládá žádné dopravní omezení, pouze zvýšený pohyb techniky.
Při pohybu v okolí základní školy Za Alejí proto žádáme o respektování bezpečnostních opatření.

Zveřejněno dne: 25. srpen 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic

Oddělení přípravy a realizace staveb


686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Jakub Talák

T: 572 525 279
M: 605 203 071