Městský kamerový a dohlížecí systém

Městský kamerový a dohlížecí systém

Cíle Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) směřují ke zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v neposlední řadě i v oblasti veřejného pořádku na území města. MKDS by měl znesnadnit podmínky pro páchání jednotlivých druhů trestné činnosti sledováním problematických lokalit, především sledováním vjezdu či výjezdu vozidel, popř. jízdních kol a sledováním podezřelých osob. Při možnosti získání těchto informací je možno nejen provést preventivní zásah, ale po spáchání trestného činu nebo přestupku využít MKDS pro jejich objasnění.

Cílovou skupinou projektu MKDS jsou nejen potencionální pachatelé trestné činnosti a přestupků, ale bezesporu i občané města a jeho návštěvníci, kteří jsou činností těchto osob ohroženi.

V rámci I. etapy výstavby MKDS, která proběhla v roce 2002, byly vybudovány celkem 4 kamerové body a současně bylo na služebně městské policie zřízeno monitorovací pracoviště. V roce 2003 výstavba MKDS pokračovala II. etapou, kdy byly na území Uh. Hradiště vybudovány další 4 kamerové body. Současně byly z celkového počtu 8 kamerových bodů 4 kamerové body propojeny s operačním střediskem Policie ČR. V r. 2004 proběhla III. etapa výstavby MKDS, kdy byly vybudovány další 3 kamerové body a v r. 2005 byl v rámci IV. etapy zřízen 1 kamerový bod. Další rozšiřování MKDS probíhalo v letech 2007 - 2009, kdy byly v rámci V. - VII. etapy vybudovány postupně 4 kamerové body, čímž byl kamerový systém navýšen celkem na 16 kamerových bodů. V průběhu roku 2010 jsme byli nuceni zrušit 1 ze dvou kamerových bodůt umístěných na sídlišti Východ a přesunout jej na náměstí Míru, s umístěním kamery na Kině Hvězda . V roce 2014 byly vybudovány další 3 kamerové body č. 17, 18 a 19  a v roce 2015 2 kamerové body , tedy kam. bod č. 20 na budově Slovácké tržnice a kamerový bod č. 21 na budově Slováckého muzea. V roce 2016 byla vybudována další 4 kamerová místa, a to kam. bod č. 22 až kam. bod č. 25 . V témže roce byla provedena také celková digitalizace celého kamerového systému. V roce 2017 byly vybodovány další 2 kamerové body (č. 26 a 27), a to na ul. Otakarova a na ul. J.E.Purkyně. O rok později se kamerový systém rozrostl opět o dva kamerové body, a to konkrétně na Masarykově náměstí (kamerový bod č. 28) a na náměstí Republiky (kamerový bod č. 29).  V pořadí 30. kamerový bod byl vybudován v roce 2019 na ul. Kollárova a v r. 2020  byly zbudovány 2 kamerové body, konkrétně v ul. Husova ( kam.bod 31) a na náměstí Míru (kam. bod 32). Podrobněji v části  "Rozmístění kamerových bodů".

Od roku.2014 jsou v provozu čtyři  kamery monitorující situaci v silničním provozu (viz. níže "Dopravně-bezpečnostní kamery"). Jedná se o nejfrekventovanější uzel křížení silnic I/55 ul. Malinovského a II/497 ul. Sokolovská, silnici I/55 - Moravní most  a silnici I/55 - Velehradská tř.


Sociologický průzkum v oblasti prevence kriminality v návaznosti na předpokládané rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

Průzkum se uskutečnil v termínu od 10. 11. 2017 do 27. 11. 2017 a jeho cílem  bylo zprostředkovat vedení města nezávislé informace o názorech, postojích, preferencích a potřebách obyvatel Uherského Hradiště v oblasti prevence kriminality v návaznosti na předpokládané rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

 

Zveřejněno dne: 30. srpen 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023