Hluk

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů 

Opatření obecné povahy

Územní plán Hluk, ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Hluk po vydání Změny č. 1

Textová část

Grafická část

Grafická část - odůvodnění

Doplňkové výkresy grafické části Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Hluk (nejsou součástí úplného znění)

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Zpráva o uplatňování ÚP Hluk


 

Zveřejněno dne: 12. září 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245