Jalubí

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Opatření obecné povahy

Územní plán Jalubí, ve znění Změny č. 2

Úplné znění Územního plánu Jalubí po vydání Změny č. 2

Příloha č. 1 - Textová část úplného znění Územního plánu Jalubí po vydání Změny č. 2

Příloha č. 2 - Grafická část úplného znění Územního plánu Jalubí po vydání Změny č. 2

Doplňkové výkresy Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Jalubí (nejsou součástí úplného znění)

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Zpráva o uplatňování územního plánu


Zveřejněno dne: 13. září 2023. Aktualizováno: 24. listopad 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Pavlína Dúbravová

T: 572 525 247