Ostrožská Nová Ves

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.  

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Kompletní dokumentace

Zpráva o uplatňování ÚP 

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje  

Územní studie

Lokalita BI 15, 17 a veřejné prostranství P*16

Zastavitelné plochy BI_3 a SO_7 (ÚS 1)

Zastavitelná plocha BI_9 (ÚS 2)

 Komunikace ONV ("Sportovní")

Zveřejněno dne: 13. září 2023. Aktualizováno: 28. listopad 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245