Vyhotovené osobní doklady

 Občanské průkazy a cestovní doklady | Řidičské průkazy

Občanské průkazy a cestovní doklady

Nově vyřízené občanské průkazy a cestovní doklady lze vyzvednout na oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů, odboru dopravních a správních agend Městského úřadu Uherské Hradiště sídlícího na ulici Protzkarova 33. 

Úřední doba, kdy si můžete doklady vyzvednout:  

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 14.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek

8.00 - 14.00

Pátek 8.00 - 13.00

 

K převzetí jsou připraveny občanské průkazy, jejichž žádosti byly podány do: 09.02.2024 (včetně).

K převzetí jsou připraveny cestovní doklady, jejichž žádosti byly podány do: 09.02.2024 (včetně).

 

Rezervovat si termín převzetí můžete zde

V případě dotazů prosím kontaktujte pracovnice:

paní Alexandru Hubáčkovou, tel. 572 525 802, e-mail: alexandra.hubackova@mesto-uh_cz

paní Bc. Nelly Andrýskovou, tel. 572 525 808, e-mail: nelly.andryskova@mesto-uh_cz

Řidičské průkazy

Informace oddělení evidence řidičských oprávnění a autoškol - Zde naleznete informace o vyřízených žádostech o řidičský průkaz

Vzhledem k tomu, že řidičský průkaz dle EU je vydáván centrálně ve Státní tiskárně cenin Praha, a není možno jej získat přímo na přepážce jako dříve, dozvíte se na této stránce, zda je již vaše žádost o řidičský průkaz vyřízena. Výchozím údajem pro požadovanou informaci je datum podání Vaší žádosti na přepážce oddělení registru řidičů a vozidel odboru dopravních a správních agend MěÚ Uherské Hradiště. 

Zjistíte-li na této stránce, že je Vaše žádost vyřízena, můžete si svůj řidičský průkaz vyzvednout v úřední hodiny na uvedené přepážce odboru dopravních a správních agend MěÚ Uherské Hradiště, ul. Revoluční 1023. 

Úřední hodiny oddělení registru řidičů a vozidel:

pondělí  8.00 - 17.00
středa  8.00 - 17.00
pátek  8.00 - 12.00

 

K převzetí jsou připraveny řidičské průkazy, jejichž žádosti byly podány do: 07.02.2024 (včetně).
Žádosti podané po tomto datu zatím nejsou vyřízeny.

 

Rezervovat si termín převzetí můžete zde.

Upozorňujeme občany, že řidičský průkaz je v souladu s § 110, odst. 5 zákona 361/2000 Sb. v platném znění, nutno vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě úředně ověřené plné moci. Dle § 111, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění je nutno mezinárodní řidičský průkaz VYZVEDNOUT OSOBNĚ! 

V případě dotazů prosím kontaktujte pracovnici:

paní Anetu Mikušovou, tel. 572 525 567, e-mail: aneta.mikusova@mesto-uh_cz 
paní Lucii Remešovou, tel. 572 525 566, e-mail: lucie.remesova@mesto-uh_cz