12. zasedání - 10.06.2024

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, které se bude konat dne 10.06.2024 od 15.00 hodin ve velkém sále Reduty v Uh. Hradišti, ul. U Reduty 256. Jednání zastupitelstva bude možné sledovat on-line na youtubovém kanálu města.

1.

Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště

2.

Složení návrhové komise

3.

Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2023

4.

Zpráva o plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2024

5.

Rozpočtová opatření města č. 05/2024 a 06/2024

6.

Změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2023

7.

Návrh zástupce do správní rady Regionu Slovácko

8.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště v uplynulém období 2020 – 2024 vč. pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 Územního plánu Uherské Hradiště v rozsahu zadání

9.

Strategie rozvoje Hradiště chytře 2035 - harmonizace strategických a koncepčních dokumentů

10.

Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště pro období let 2024 - 2028

11.

Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

12.

Záměry města I.

13.

Záměry města II.

14.

Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště

15. Dotazy, připomínky a podněty
16. Závěr

 

Zveřejněno dne: 3. červen 2024. Aktualizováno: 11. červen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky

Oddělení organizační

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Bc. Leona Křižková

T: 572 525 117
M: 725 700 224