Smuteční oznámení

Pokud máte zájem o zveřejnění smutečního oznámení, zašlete sken parte elektronickou poštou na adresu parte@mesto-uh.cz ve formátu PDF (případně JPG) nebo osobně přineste tištěnou verzi parte na podatelnu městského úřadu.

 

  


Město Uherské Hradiště nenese odpovědnost za obsahovou správnost zveřejněných oznámení.