Starosta a místostarostové

Starosta zastupuje město navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Funkci starosty města vykonává v tomto volebním období Ing. Stanislav Blaha. Plní úkoly vyplývající z činností v oblasti územního plánování, rozvoje města, financí a městské policie.


Místostarosta PhDr. Ivo Frolec plní úkoly vyplývající z činností v oblasti kultury, cestovního ruchu, školství a sportu.


Místostarosta, dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce, Ing. Jaroslav Zatloukal plní úkoly vyplývající z činností v oblasti investic, dopravy, architektury a regenerace MPZ.


Místostarosta, dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce, Ing. Čestmír Bouda plní úkoly vyplývající z činností v oblasti majetku, životního prostředí, informatiky a sociálních věcí.

Starostové - historie