ZŠ a MŠ Šafaříkova má díky vánoční sbírce nový snoezelen

ZŠ a MŠ Šafaříkova má díky vánoční sbírce nový snoezelen

Loňská vánoční sbírka v Uherském Hradišti vynesla pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami ze školy na Šafaříkově ulici rekordních 77 tisíc korun. Díky ní nyní mají k dispozici novou učebnu pro multisenzorickou terapii.

Získané finance, které dětem darovali obyvatelé města a návštěvníci vánočních trhů během adventních dní v roce 2023, škola využila na pořízení vybavení multisenzorické učebny snoezelen, která od března slouží dětem.

„Při loňské vánoční sbírce jsme dosáhli rekordu, když se vybralo bezmála 77 tisíc korun, což je pro tuto školu významná podpora. Jsem moc rád, že se z peněz pořídily ve velmi krátké době hmatatelné věci, které významně pomohou dětem s různými formami hendikepu,“ řekl při prohlídce nové učebny Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.

Děti s kombinovaným postižením zde mohou podstupovat terapie, bazální stimulaci a je to také učebna vhodná pro relaxaci a pro případné zklidnění afektivních projevů dětí.

„Tuto učebnu pro multisenzorickou terapii se nám po roce plánování a shánění finančních prostředků konečně podařilo zrealizovat díky štědrosti veřejnosti, za což velmi děkuji. Pořídili jsme prvky, které jsou pro relaxaci ve snoezelenové místnosti velmi důležité a umožní dětem rozvíjet jejich smyslové vnímání,“ okomentoval novou učebnu ředitel školy Karel Zerzáň.

Nově vybudovaná multisenzorická učebna snoezelen vhodně doplní širokou nabídku terapeutických aktivit, kterou škola svým žákům v rámci výuky pravidelně poskytuje.

Zveřejněno dne: 7. březen 2024. Aktualizováno: 7. březen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073