Ztráty a nálezy

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nově upravil problematiku ztrát a nálezů. Nalezenou věc je možno odevzdat v rámci pracovní doby úřadu na níže uvedeném kontaktním místě. Na tomto kontaktním místě je možné si taktéž nalezenou věc vyzvednout majitelem.

Podatelna, informace:
Odbor organizační správy a informatiky
 • Odd. spisové služby
  • Eva Dudkevičová
   Referentka
   Telefon: 572 525 138 Email:

  • Martina Gryčová
   Referentka
   Telefon: 572 525 137 Mobil: 605 203 086 Email:

Mimo rámec pracovní doby úřadu můžete odevzdat nalezenou věc na městské policii.

Přehled odchycených zvířat na webu města.

Odchycení psi - stránka na Facebooku, na níž se zobrazují příspěvky o zatoulaných psech, kteří byli odchyceni městskou policí.