Úhrada parkovného přes SMS a mobilní aplikaci SEJF

Od 01. 10. 2013 mohou řidiči v Uherském Hradišti zaplatit parkovné nejen prostřednictvím parkovacích automatů, ale i přes SMS a pomocí chytrého telefonu aplikací SEJF.

Logo aplikace Sejf.jpg

Cena parkovného zaplacená pomocí mobilního telefonu je obdobná jako při platbě v parkovacím automatu. Drobná omezení se vztahují k délce parkování. Minimální sazba za úhradu parkovného prostřednictvím SMS je stanovena na 15 Kč ve všech zónách, což odpovídá v I. zóně šedesáti osmi minutám parkování, ve druhé sedmdesáti pěti a ve třetí devadesáti minutám parkování. Parkovné je možno prodlužovat kdykoliv před ukončením zaplacené parkovací doby pomocí další platby, nejvíce však do délky 24 hodin. Platba parkovného je vypočtena na základě zadání požadované doby parkování v minutách dle příslušné parkovací zóny. Platba je odstupňována po pěti korunách. Aplikací SEJF je stanovena minimální platba 1 Kč. Parkovné prostřednictvím SMS není možno hradit na parkovištích se závorovým systémem (ČD Jih, ČD Sever, OD Centrum a Na Stavidlech). 

Úhradu parkovného je možno provést zasláním SMS na telefonní číslo 902 06 (stejné pro všechny operátory) ve formátu: klíčové slovo„mezera“ kód parkovací zóny „mezera“ RZ(SPZ) vozidla „mezera“ doba parkování v minutách.

Pro platbu parkovného prostřednictvím SMS je třeba mít aktivovánu službu PREMIUM SMS. Pokud ji nemáte aktivovánu, je třeba se obrátit na vašeho mobilního operátora, aktivace je bezplatná.

Bližší informace jsou vylepeny na parkovacích automatech, informačních cedulích v centru města na Masarykově náměstí, Palackého náměstí a Zelném trhu a nebo je možno získat na internetové stránce http://sms.mesto-uh.cz.

Od měsíce dubna 2014 mohou řidiči, kteří parkují  na parkovištích se závorovým systémem hradit parkovné i prostřednictvím mobilní aplikace SEJF. 

Tato je aktuálně funkční pro operační systémy Android a IOS, pro ostatní operační systémy lze využít internetové aplikace s omezenou funkcí v mobilním internetovém prohlížeči na stránce: http://p.sejf.cz/mobile/. Tato verze je omezena pouze pro platby a neumožnuje dobití kreditu, které se musí provést přes platební kartu nebo převodem z účtu.

QR kód s odkazem na stažení aplikace Sejf

QR kód s odkazem na stažení aplikace Sejf
 
 
Bližší informace budou vylepeny na parkovacích automatech, informačních cedulích v centru města na Masarykově náměstí, Palackého náměstí a Zelném trhu a nebo je možno získat na internetové stránce http://sms.mesto-uh.cz.

Kontrolu úhrady parkovného provádí městská policie dálkovým přístupem do elektronické databáze, v níž jsou evidovány prodané elektronické parkovací lístky, objednané přes SMS nebo aplikací SEJF. Záznam v elektronické databázi nahrazuje umístění klasického parkovacího lístku z parkovacího automatu za okno vozidla pro kontrolní účely městské policie. Obdržení potvrzovací SMS o úhradě parkovného na mobilní telefon parkujícího řidiče zároveň stvrzuje zařazení záznamu o úhradě parkovného do elektronické databáze. Aplikace SEJF pracuje obdobným způsobem, bez nutnosti mít aktivované PREMIUM SMS.