Životní prostředí

Vodní zdroj Ostrožská Nová Ves

Na této stránce najdete „Opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves“ dle § 30 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb…

22. srpen 2023 | Celý článek

Mapy záplavových území

Stanovená záplavová území vodních toků a vymezené aktivní zóny záplavového území ve správním obvodu Zlínského kraje jsou k nahlédnutí na…

22. srpen 2023 | Celý článek

Základní povinnosti původců odpadů

Na této stránce najdete základní povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

22. srpen 2023 | Celý článek