Mapy ochranných pásem vodních zdrojů

Zveřejněno dne: 22. srpen 2023. Aktualizováno: 25. říjen 2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Mgr. Jana Trtková

T: 572 525 857