Barokní socha Panny Marie Bolestné nově ošetřena

Barokní socha Panny Marie Bolestné nově ošetřena

V měsíci květnu byla dokončena první letošní obnova drobných památek. Barokní sochu Panny Marie Bolestné ve Vinohradské ulici nákladem necelých 50 tisíc korun rekonzervoval Tomáš Martinák.

Práce spočívaly v sanaci biologického napadení, čištění, plastické a barevné retuši a hydrofobní impregnaci. Socha Panny Marie Bolestné, dlouho mylně pokládaná za sochu sv. Rozálie, pochází z roku 1715, kdy v Uherském Hradišti vypukla druhá největší morová epidemie v dějinách města. Samotná postava světice je zhotovena z mušlového vápence, podstavec je z pískovce.

Socha původně stávala v ulici Pod Rochusem, v místě někdejšího morového pohřebiště. Zásadní oprava sochy Panny Marie Bolestné se uskutečnila v roce 2007, kdy byla také přemístěna na své současné místo.

Barokní socha Panny Marie Bolestné nově ošetřena

Zveřejněno dne: 10. květen 2021. Aktualizováno: 7. březen 2024