2021

Předvánoční sbírka opět vynesla úctyhodnou částku

55 a půl tisíce korun věnovali lidé v Uherském Hradišti do předvánoční, charitativně zaměřené veřejné sbírky, kterou město organizuje nepřetržitě již 18 let. V letošním roce je…

Autobusové zastávky na Sokolovské ulici jsou hotové

Město Uherské Hradiště dokončilo stavbu dvou protilehlých zastávek v blízkosti kruhové křižovatky na ulici Sokolovská. Stavba je již zkolaudována a aktuálně je v běhu…

Tři králové po roční odmlce opět přijdou osobně

Již tradičně mohou tisíce lidí v Uherském Hradišti zahájit nový rok dobrým skutkem, s Novým rokem začne Tříkrálová sbírka. Na rozdíl od loňska, kdy se kvůli koronaviru…

Uherskohradišťská záchranka má nové terénní auto pro zásah u mimořádných událostí

Nový speciální vůz IVECO Daily, primárně určený pro zásah u mimořádných událostí jako jsou nehody autobusů či živelní katastrofy, převzali v pátek 17. prosince záchranáři v…

Rozhodnuto: teplo a elektřina se budou vyrábět z plynu a komunálního odpadu

Teplárna v městské části Mařatice má schválený plán modernizace. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 29. listopadu stanovilo jako nejvýhodnější způsob…

Stavebně historický průzkum dostal nový kabát

Mapová aplikace Stavebně historický průzkum, která je dostupná i na webu města Uherské Hradiště, nabízí své nové zpracování. To přináší nové možnosti pohledu na původní data,…

Uherské Hradiště třídilo elektrozařízení nejlépe v kraji

Občané města Uherské Hradiště si mohou pogratulovat k dalšímu prvenství ve třídění odpadů, tentokrát vysloužilého elektrozařízení. Za vytřídění takřka 200 tun elektroodpadu v…

Praha má Hradčany, Uherské Hradiště zase Hradišťany!

Originální vystřihovánky s názvem Hradišťany představuje začátkem adventu město Uherské Hradiště. Panoráma vytvořené z různých míst v Srdci Slovácka je určeno k vystřižení a…

Hradišťský adventní kalendář podporuje tradiční řemesla

Aktivitu na podporu tradiční rukodělné výroby přináší se začátkem prosince město Uherské Hradišti ve spolupráci s regionální značkou Tradiční výrobek Slovácka. Hradišťský…

S novým nouzovým stavem zasedal krizový štáb ORP Uherské Hradiště

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který na území ČR platí od 26. 11. 2021 po dobu 30 dnů, byl dne 30. listopadu formou video konference svolán Krizový štáb ORP…

Město Uherské Hradiště pokročilo v řešení Akčního plánu veřejné dopravy

Připravované zásadní změny městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti pokročily do další fáze. Návrhy nových linek, zastávek či intervaly autobusů MHD jsou hotové, město…

Město vydá novou vyhlášku o místním poplatku za systém odpadového hospodářství, výše poplatku se tím nemění

Město Uherské Hradiště v návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích vydá novou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,…

Uherské Hradiště má schválený rozpočet na příští rok

Jedním z hlavních bodů listopadového zasedání zastupitelstva bylo schválení rozpočtu města. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 760,9 milionu korun, výdaje mají dosáhnout výše 974…

Zastupitelstvo vyhodnotilo jako nejvýhodnější variantu paliva pro teplárnu v Mařaticích kombinaci zemního plynu a komunálního odpadu

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 29. listopadu stanovilo jako nejvýhodnější způsob zajišťování výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ s.…

Na dětském hřišti na Hliníku už je hotovo

Mezi nedávno obnovená dětská hřiště se nově zařadilo také to na sídlišti Hliník. Na hřišti bylo zapotřebí vyměnit nejen herní prvky, ale také celou dopadovou plochu, která byla…

Město Uherské Hradiště znovu oceňovalo pedagogické pracovníky

Již po třinácté se v Uherském Hradišti ve čtvrtek 18. listopadu uskutečnilo slavnostní předání ocenění nejlepším pedagogickým pracovníkům z uherskohradišťských škol a školských…

Letošní oslavy 17. listopadu v Uherském Hradiště měly tři dějství

Vernisáží výstavy o odbojové protikomunistické organizaci Světlana, pietním aktem u památníku obětem komunismu na Palackého náměstí a nakonec akcí Zpívání k 17. listopadu u…

Přípravy na Vánoce opět promění město

Jako každý rok, tak i letos budou centrum města a centra jednotlivých místních částí vyzdobeny vánoční výzdobou, která dokresluje pozitivní atmosféru v době předvánočního času…

Rada města doporučila využít jako palivo pro teplárnu v Mařaticích zemní plyn a komunální odpad

Rada města Uherské Hradiště na svém jednání dne 15. listopadu doporučila, aby zastupitelstvo města schválilo pro modernizaci teplárny v městské části Mařatice variantu…

Účastníci říjnové Výzvy 10 000 kroků obešli každý den zeměkouli

Dohromady přes 23 tisíc kilometrů nachodilo za jeden měsíc 91 lidí z Uherského Hradiště, kteří se aktivně zapojili do říjnové Výzvy 10 000 kroků. Cílem akce je motivovat lidi k…

Svatý Martin a žehnání vín. V Uherském Hradišti se slávou!

Jak už se v Uherském Hradišti stalo milou tradicí, byla ve čtvrtek 11. 11. při slavnostním obřadu na Masarykově náměstí požehnána svatomartinská vína.

Uherské Hradiště si připomnělo Den válečných veteránů

Pietní akt při příležitosti Dne válečných veteránů se konal 11. listopadu 2021 u Pomníku obětem první světové války na Komenského náměstí v Uherském Hradišti.

Moderní prvky a nová plocha čekají také dětské hřiště na Hliníku

Mezi obnovená dětská hřiště v Uherském Hradišti se brzy zařadí také to na sídlišti Hliník. Na hřišti je zapotřebí vyměnit nejen herní prvky, ale také celou dopadovou plochu,…

Město si připomíná 28. říjen 1918

Den vzniku samostatného československého státu 28. října uctili v předvečer státního svátku položením kytic k pomníku Obětem I. světové války na Komenského náměstí spolu s…

Kříž u kaple sv. Rocha si vyžádal celkovou obnovu

Kříž z konce 19. století, který stojí nedaleko kaple sv. Rocha na návrší kopce Černá hora v Uherském Hradišti, získal svůj původní vzhled. Město jej nákladem přes 190 tisíc…

Město vymění povrch na dalších parkovacích plochách ve Štěpnicích

V první polovině roku 2021 byla dokončena I. etapa rekonstrukce dvou parkovišť na sídlišti Štěpnice, při které došlo k výměně původních nepropustných povrchů za propustné. Nyní…

Město opět zušlechtilo několik dětských hřišť

Nedávno jsme informovali o nově dokončené obnově dětských hřišť v Kunovském lese a v Jarošově Na Návsi, při které byly na těchto hřištích vyměněny všechny herní prvky. Zároveň…

Tři hroby vojáků z I. světové války se dočkaly obnovy

Tři válečné hroby na pohřebišti v Uherském Hradišti-Mařaticích nechalo letos obnovit město Uherské Hradiště v rámci akce „Obnova válečných hrobů obětí 1. světové války“.

Ceny města Uherské Hradiště za roky 2019 a 2020 byly slavnostně předány

Další významné osobnosti města Uherské Hradiště převzaly v pátek 15. října nejprestižnější ocenění udělované městem Uherské Hradiště – Cenu města Uherské Hradiště. Za rok 2019…

Úspěch uherskohradišťské Knihovny B. B. Buchlovana

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana získala 3. místo v soutěži o nejlepší Městskou knihovnu roku 2021. Slavnostní ocenění knihoven v proběhlo ve čtvrtek 12. října v Zrcadlové…