Obnova drobných památek ve Smetanových sadech

Obnova drobných památek ve Smetanových sadech

Pozorný návštěvník jistě zaznamenal, že v parku Smetanovy sady jsou umístěna také umělecká díla. Dvě z nich jsou dokonce ceněna historicky a jsou nemovitými kulturními památkami. Obě díla prošla nedávno obnovou.

Prvním z nich je hodnotné, raně barokní dílo z konce 17. století – sloup se sochou svatého Rocha. Jde o jeden z prvků, jež odkazuje na morovou epidemii, která město zasáhla v roce 1680. Svatý Roch je zobrazen v pastýřském šatě s kloboukem na zádech. Pravou rukou směřuje k morové ráně na levém stehně. U jeho nohy je zobrazen pes s houbou v tlamě. Celková výška je 4,5 m a socha světce je v podživotní velkosti, měří jen 0,7 m.

Toto dílo bylo komplexně restaurováno v roce 2004. Od té doby se na něm objevilo biologické napadení povrchu, jehož odstranění je důležité, aby nedocházelo k degradaci kamene.  Restaurátor Tomáš Martinák provedl rekonzervaci památky, která spočívala v očištění kamene, jeho lokálním zpevnění, plastické a barevné retuši a hydrofobizaci.
 

Obnova drobných památek ve Smetanových sadech


 Druhou památkou je empírový pomník z konce 18. století, pravděpodobně od Ondřeje Schweigela. Pomník rodiny Winklerovy původně stával na hřbitově v Mařaticích. Do Smetanových sadů byl přemístěn v roce 1935 a v rámci komplexní obnovy parku v roce 2007 bylo dílo přesunuto o pár metrů na vhodnější stanoviště. Na elipsovité podnoži je funerální motiv: váza (urna) uzavřená tvarovaným víkem, u vázy stojící chlapecká postava s hlavou v dlani, v levici držící pochodeň plamenem dolů.

Tato památka byla v poněkud horším stavu, restaurátor zde musel navíc doplňovat či upevňovat chybějící prvky a pak byl postup podobný jako u předchozí.

Za obnovu obou památek město zaplatilo 104 tisíce korun.

Restaurování třetího z uměleckých děl ze Smetanových sadů - busty Bedřicha Smetany z roku 1960 od sochaře Jiřího Jašky by se mělo uskutečnit ještě do konce letošního roku.
 

Obnova drobných památek ve Smetanových sadech


 

Město zároveň ve Smetanových sadech opravuje za skoro 6 milionů korun chodník začínající za budovou kina Mír, který dále vede kolem Slováckého muzea a Slovácké búdy na ulici U Stadionu. Rekonstrukce se týká i zpevněného povrchu oválu u altánu a plochy u Slováckého muzea, kde se pracuje právě v těchto dnech. Součástí akce jsou také práce na veřejném osvětlení, při kterých budou osazena 3 nová svítidla.

AUDIO pro média: Starosta Ing. Stanislav Blaha (MP3): 

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště

Zveřejněno dne: 1. červenec 2021. Aktualizováno: 7. březen 2024