Uherské Hradiště otevřelo špičkový skatepark

Uherské Hradiště otevřelo špičkový skatepark

Od loňského léta, kdy začaly první přípravné práce, vyhlíželi příznivci skateboardingu a příbuzných sportů, kdy budou moci svůj skateboard, brusle, BMX kolo nebo koloběžku vyzkoušet ve zbrusu novém skateparku v Uherském Hradišti. Areál za více než 9 milionů korun město otevřelo v pátek 25. června.

Nový skatepark s dominantní bazénovou částí a 10 překážkami vyrostl v okrajové části areálu aquaparku. Místo nebylo vybráno náhodně, nachází se v těsné blízkosti dalších sportovišť města. 

„Záměrem města bylo vystavět vysoce kvalitní, moderní a bezpečný skatepark, který nebude vyžadovat nákladnou údržbu nebo časté opravy,“ potvrdil starosta města Stanislav Blaha.

A nejde přitom pouze o prostor pro jízdu na skateboardu, ale o multifunkční zařízení umožňující provozování dalších moderních sportů a volnočasových aktivit: jízdu na koloběžkách, BMX kolech či na kolečkových a in-line bruslích.

Areál skateparku má plochu 1420 m2 a obsahuje všechny potřebné prvky zachycující poslední trendy skateboardu. V ploše parku je streetová část a hlavně dominantní bazénová část. Skatepark je dále doplněn sjezdy, opěrnými zídkami, lavičkami a bezpečnostním zábradlím na vybraných místech.

Uherské Hradiště otevřelo špičkový skatepark


 Součástí stavby však nebyl pouze samotný skatepark, celý projekt pod názvem „Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti“ zahrnoval i vybavení prostoru stojany na kola, lavičkami, odpadkovými koši či informačním panelem s mapou a směrovníky a plní funkci volnočasové spotu a sdíleného prostoru.

Stavba si vyžádala také nové oplocení, areálovou dešťovou kanalizaci, rozvody veřejného osvětlení a nízkého napětí a provedení terénních úprav. Příprava výstavby nového skateparku začala vloni v červenci, nicméně příznivci si na dokončení museli počkat až do konce června letošního roku.

Skatepark spravuje, podobně jako většinu dalších sportovišť ve městě, příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště. Od dubna do října bude areál otevřen mezi 9. a 20. hodinou, v rozmezí listopadu a března bude otevřeno jen do 16 hodin.  Za nezpůsobilý provozu bude skatepark považován v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami, v zimních měsících kvůli sněhu a náledí, dále také v nočních hodinách a v čase snížené a zhoršené viditelnosti. Důležitá je také skutečnost, že pro děti do 6 let je toto zařízení příliš náročné, tudíž nebezpečné.  Je určeno především pro mládež starší 15 let, děti ve věku 6 - 15 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů nebo osoby pověřené, starší 18 let. Malé děti do 6 let by do areálu vstupovat neměly vůbec. 

Uherské Hradiště otevřelo špičkový skatepark


 Ochranné prostředky pro jízdu na BMX kole, koloběžce, bruslích nebo skateboardu by měly být samozřejmostí, stejně jako respektování zákazů, včetně zákazu kouření, pití alkoholu nebo užívání omamných látek. Jedná se o zařízení, kde může dojít k velmi vážným zraněním, proto všechny žádáme, aby stanovená pravidla beze zbytku respektovali.

Citace starosta města Ing. Stanislav Blaha:

„Původní skatepark vedle sportovní haly byl v podstatě provizorním řešením, které už neodpovídalo moderním trendům či požadavkům na bezpečnost. Původně jsme chtěli nový skatepark vybudovat na místě toho stávajícího, nakonec se ale jako mnohem vhodnější ukázalo umístění skateparku v jižním cípu areálu aquaparku. Jsem rád, že se Uherské Hradiště může nyní zařadit mezi místa, která v oblasti skateboardingu a podobných sportů nabízejí vysoký komfort. Mimo jiné tím doplňujeme již tak mimořádnou a komplexní nabídku nejrůznějších sportovišť ve městě.“

Uherské Hradiště otevřelo špičkový skatepark

Další údaje:

Oficiální název: Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti
Zhotovitel:  Mystic Constructions. spol. s r.o. Praha
Termín realizace 07/2020 – 06/2021
Akce je realizována za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z Národního programu podpory cestovního ruchu.
Cena díla je 9,2 milionu korun, z toho dotace činí 4,68 milionu korun.

PRO MÉDIA - AUDIO: Ing. Stanislav Blaha při otevření MP3:  

Uherské Hradiště otevřelo špičkový skatepark

 
Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště

Zveřejněno dne: 25. červen 2021. Aktualizováno: 7. březen 2024