Další dvě školy ve městě se dočkají modernizace svých učeben

Další dvě školy ve městě se dočkají modernizace svých učeben

Učebny v dalších dvou základních školách v Uherském Hradišti si brzy na čas převezmou stavaři a řemeslníci.  Město Uherské Hradiště totiž letos pokračuje v projektu Modernizace odborných učeben základních škol. Vloni se vylepšených a moderně vybavených učeben dočkala ZŠ Za Alejí, letos dojde na učebny a kabinety v ZŠ Větrná a ZŠ Sportovní.

Cílem celého projektu je zlepšení zázemí a podmínek v učebnách pro výuku přírodních věd, jazyků, informačních a komunikačních technologií a technických dovedností.

„Odborné učebny, jejich zázemí a kabinety, kterých se modernizace týká, procházejí ve zmíněném projektu nejen potřebnými stavebními úpravami, ale získají také moderní vybavení – nový nábytek, zařízení a didaktické pomůcky. To ale až v další fázi, nejprve se město pouští do stavebních úprav,“ sdělila místostarostka města Marcela Čechová. V ZŠ Větrná se dotknou učeben chemie a fyziky, kabinetu fyziky a přípravny a laboratoře chemie. V podlahách budou nové vybetonované kanálky, místnosti budou mít nové elektroinstalace, zdravotechnické instalace, osvětlení či digestoře. Dojde ale také na položení nových podlah a výmalbu tříd. Práce by zde měly začít koncem května a skončit asi v polovině letních prázdnin.

Přibližně o měsíc později začnou stavební práce také v ZŠ Sportovní. Tam půjde o opravy 2 učeben a 2 kabinetů informatiky. Také zde budou nové elektroinstalace a osvětlení, dojde ale i na klimatizační jednotky. Podobně jako na Větrné, i v ZŠ Sportovní budou nové podlahy a místnosti budou vymalovány. 

Co se týká nákladů na tuto fázi projektu, pak v ZŠ Větrná si práce vyžádají 3,3 milionu korun a v ZŠ Sportovní 2,4 milionu.  

„Podmínky pro výuku dětí se snažíme průběžně zlepšovat v rámci všech našich škol už řadu let a projekt, při kterém dochází k modernizaci učeben ve školách, je zde ji potřetí. Rádi toho využíváme, protože se jedná o vhodnou příležitost, jak ve snaze kultivovat prostředí pro vzdělávání našich dětí pokračovat, “ řekl starosta Stanislav Blaha.

Projekt Modernizace odborných učeben v Uherském Hradišti je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, a to 85% nákladů.

IROP logo

Zveřejněno dne: 6. květen 2024. Aktualizováno: 6. květen 2024