Rozvoj města

U Bagru v Jarošově postaví město nové hřiště pro děti

hřiště U Bagru, vizualizace.jpg

Výstavba zóny pro děti a rodiče v Jarošově v lokalitě U Bagru je na spadnutí. Dětské hřiště bude nově vybudováno na zelené ploše poblíž řeky Moravy. Město jej začne stavět…

8. červenec 2024 | Celý článek

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Uherské Hradiště

Koncepce byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“,…

29. srpen 2023 | Celý článek

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Uherské Hradiště

Koncepce byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“,…

29. srpen 2023 | Celý článek

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Uherské Hradiště

Koncepce byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“,…

29. srpen 2023 | Celý článek

Strategie rozvoje Hradiště chytře 2035

Uherské Hradiště

Strategie rozvoje Hradiště chytře do roku 2035  představuje výchozí strategický rámec a plán rozvoje města v uvedeném časovém horizontu. Formuluje…

11. červen 2024 | Celý článek

Uherské Hradiště utřídilo své strategické dokumenty a sloučilo je do jednoho celku

Uherské Hradiště utřídilo své strategické dokumenty a sloučilo je do jednoho celku

Město Uherské Hradiště vydává nový program rozvoje města: pod názvem Strategie rozvoje Hradiště chytře 2035, vydává dokument, ve kterému slučuje, doplňuje a aktualizuje své…

10. červen 2024 | Celý článek

Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště

Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště.JPG

Město Uherské Hradiště vydává nový plán dopravní obslužnosti, a to konkrétně pro období let 2024 – 2028. Jedná se o dokument, ve kterém město shrnuje, jaké přepravní služby…

10. červen 2024 | Celý článek

Město opravilo ulici Za Dědinou v Sadech

Ulice Za Dědinou.jpg

Kompletní oprava komunikace a zlepšení celého uličního prostoru byly cílem akce, která v ulici Za Dědinou v městské části Sady začala vloni na podzim a skončila letos v …

6. květen 2024 | Celý článek

Další dvě školy ve městě se dočkají modernizace svých učeben

Další dvě školy ve městě se dočkají modernizace svých učeben

Učebny v dalších dvou základních školách v Uherském Hradišti si brzy na čas převezmou stavaři a řemeslníci.  Město Uherské Hradiště totiž letos pokračuje v …

6. květen 2024 | Celý článek

Teplárna získala pro ZEVO v Mařaticích kladné stanovisko v procesu EIA

ZEVO Mařatice

Společnost CTZ, s.r.o., získala po třech letech od rozhodnutí postavit v areálu teplárny zařízení na…

23. únor 2024 | Celý článek

Kotlíkové dotace

Uherské Hradiště

Město opět pomáhá žadatelům se zpracováním žádostí o kotlíkové dotace.

22. prosinec 2023 | Celý článek

Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště pokračuje v modernizaci odborných učeben svých základních škol. Cílem nového projektu je zlepšení zázemí a podmínek pro výuku přírodních věd, jazyků,…

23. říjen 2023 | Celý článek