Město opravilo ulici Za Dědinou v Sadech

Ulice Za Dědinou.jpg

Kompletní oprava komunikace a zlepšení celého uličního prostoru byly cílem akce, která v ulici Za Dědinou v městské části Sady začala vloni na podzim a skončila letos v dubnu. 

V rámci stavebních prací byly vyměněny všechny konstrukční vrstvy za nové, došlo také k odvodnění vozovky, byly vytvořeny nové zpevněné plochy pro podélné strání na pravé straně a dlážděná plocha po levé straně. Upraveno bylo rovněž napojení na ulici Solná cesta, kde byl vytvořen zpomalovací práh. Na opačném konci ulice je nové obratiště určené pro vozidla Integrovaného záchranného systému a vozidla pro svoz odpadu.

Město opravilo ulici Za Dědinou v Sadech
Ulice Za Dědinou.jpg

Důvodem pro opravy byl dlouhodobě nevyhovující stav komunikace. „V minulých letech sice v ulici došlo na opravu vodovodu a tím pádem i na opravu komunikace, ale ta byla řešena jen z části. Místní obyvatelé po opravách ulice volali, proto jsem rád, že jsme jim mohli vyhovět a opravit ulici celou,“ přiblížil starosta města Stanislav Blaha.  

Nová obousměrná komunikace je široká 3,5 metru a je krytá asfaltobetonem.

„Včetně obratiště jde o úsek 127 metrů dlouhý. Po pravé straně komunikace jsme nechali vybudovat odstavné podélné pruhy o šířce 2 metrů. Levá strana je lemována zpevněným dlážděným pásem, který zároveň slouží jako chodník,“ přidala podrobnosti místostarostka města Marcela Čechová. „Celkově nás akce stála 6,2 milionu korun, náklady šly z rozpočtu města,“ dodala.

Další současné investiční akce města přinesou například čtveřici nových stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad v samotném centru města, novou autobusovou zastávku na Tyršově náměstí, výměnu povrchů a zlepšené prostředí v ulici Okružní či novou cyklostezku Mojmír. Opravy čekají také ulici Na Svárově v Jarošově a druhou etapu bude pokračovat rekonstrukce chodníku na ulici Solná cesta v Sadech.  

Zveřejněno dne: 6. květen 2024. Aktualizováno: 6. květen 2024