Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště

Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště.JPG

Město Uherské Hradiště vydává nový plán dopravní obslužnosti, a to konkrétně pro období let 2024 – 2028. Jedná se o dokument, ve kterém město shrnuje, jaké přepravní služby hodlá zajišťovat v rámci závazku veřejné služby.

Plán dopravní obslužnosti města zpracovávají na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících města a obce, které zajišťují nebo plánují zajišťovat dopravní obslužnost.

„Cílem plánu dopravní obslužnosti obce je zajistit, aby lokální doprava byla odpovídajícím způsobem naplánována a byla efektivní, účinně navazovala na krajskou dopravu a aby finanční prostředky byly využity hospodárně k zajištění fungujícího a pro obyvatele atraktivního systému, který by je motivoval k pravidelnému využívání hromadné dopravy a přispíval k rozvoji daného území,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha.

Dokument představuje širší dopravní vazby města na regionální a dálkovou dopravu i aspekty ovlivňující mobilitu obyvatelstva ve městě a novou koncepci MHD pro Uherské Hradiště.

„Zejména nová koncepce MHD po mnoha letech zásadně mění organizaci linkového vedení dopravní obslužnosti jednotlivých částí města,“ konstatoval starosta města Stanislav Blaha.  Zároveň plán dopravní obslužnosti představuje nové záměry a požadavky na úpravu infrastruktury a nových zastávek na území města a popisuje dopravní a tarifní provázanost městského dopravního systému se systémem veřejné dopravy Zlínského kraje.

Plán dopravní obslužnosti území města Uherské Hradiště na období let 2024 – 2028 prezentuje záměry a cíle, jejichž realizace přispěje k tomu, aby se veřejná doprava v Uherském Hradišti stala moderním a konkurenceschopným systémem na vysoké úrovni. Autorem dokumentu je ČVUT v Praze, Fakulta dopravní.

Plán dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště: 

 

Audio pro média:  

Zveřejněno dne: 10. červen 2024. Aktualizováno: 10. červen 2024