Více peněz na dotace, město už letos rozdělilo přes 32 milionů korun

Předávání dotací

Pro první pololetí roku 2024 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích téměř 32,4 milionů korun. Žádosti o dotace na druhé pololetí budou přijímány od 21. března do 31. května.

V rámci vyhlášených dotačních programů, ze kterých jdou dotace do oblastí mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí či obnovy historické architektury město Uherské Hradiště v první polovině roku 2024 podpořilo celkem 85 projektů ve výši 2,798 milionu korun. Rozhodli o tom jak radní města na svých dřívějších schůzích, tak zastupitelé na svém zasedání.

Oproti roku 2023 došlo k významnému navýšení finančních prostředků dotačních programů v oblasti mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí, fondu sociální pomoci a prevence či obnovy historické architektury města Uherské Hradiště o 25%, což představuje částku přes 2,18 milionu korun. „Celková výše podpory v rámci dotačních programů v roce 2024 je rozpočtována částkou přesahující 10,8 milionu korun. Žádosti o dotace na druhou polovinu tohoto roku bude město přijímat od 21. března do konce května,“ řekla místostarostka Marcela Čechová. Informace k žádostem v rámci jednotlivých fondů jsou dostupné na webu města - zde.

Prostřednictvím individuální dotace bylo dále podpořeno 10 projektů ve výši 25,425 milionů korun a v rámci dlouhodobé spolupráce byly podpořeny 2 projekty dotací ve výši 4,150 milionu korun. Celkem se tedy jednalo o částku 29,575 milionů korun.

„Město Uherské Hradiště již v letošním roce podpořilo projekty občanských sdružení a spolků částkou přesahující 32 milionů. Nevnímám to jako pouhé číslo, ale také jako náš výraz poděkování, protože spolky, organizace a sdružení velmi významně přispívají k pestrosti společenského, kulturního a sportovního života, což je pro rozvoj města nesmírně důležité,“ doplnil Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště.

V roce 2023 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích celkem 37,54 milionu korun.

Celkový přehled dotací z jednotlivých fondů pro I. pololetí 2024 (v kompetenci RM i ZM): 

Dotace 2024.JPG

Zveřejněno dne: 29. únor 2024. Aktualizováno: 7. březen 2024

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty

Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009